Domů Nová pravidla ovlivní mzdu zaměstnanců i rodičovský příspěvek

Nová pravidla ovlivní mzdu zaměstnanců i rodičovský příspěvek

26. 12. 2023

Změny zákonů se v roce 2024 promítnou do účetnictví, daní i mezd. Konsolidační balíček upravuje podmínky dohod o provedení prácezaměstnaneckých benefitůslev na dani aj. Kromě toho však nastanou i další změny v zákoníku práce nebo čerpání rodičovského příspěvku. Přečtěte si shrnutí, abyste byli v obraze, s čím počítat.

Nemocenské pojištění za zaměstnance

Nemocenské pojištění dosud odváděl pouze zaměstnavatel, a to ve výši 2,1% hrubé mzdy zaměstnance. Tento odvod je součástí sociálního pojištění.

K tomu nově přibude odvod nemocenského pojištění i za zaměstnance ve výši 0,6 %. To znamená, že místo současných 6,5 % se bude zaměstnancům od roku 2024 na sociální pojištění strhávat celkem 7,1 % z hrubé mzdy.

Příklad: Zaměstnanci s hrubou mzdu 40 000 Kč se každý měsíc strhne 240 Kč na nemocenské pojištění a 2 600 Kč na důchodové pojištění a politiku nezaměstnanosti.

Odvod na sociální pojištění ze strany zaměstnance tedy činí celkem 2 840 Kč. K tomu zaměstnavatel odvede 24,8 % jako dosud.

Úprava progrese u daně z příjmu fyzických osob

Nadále zůstávají v platnosti dvě sazby daně z příjmů fyzických osob – základní ve výši 15 % a tzv. progresivní ve výši 23 %. Změna se týká hranice příjmů, ze kterých je třeba odvést daň s vyšší sazbou.

Doposud se progresivní sazbou danily příjmy, které překročily 4násobek průměrné mzdy – a právě tento limit se od roku 2024 mění na 3násobek průměrné mzdy.

Průměrná mzda pro rok 2024 činí 43 967 Kč, což znamená, že měsíční příjem do 131 901 Kč (3×43 967 Kč) zdaníte sazbou 15 %, a část příjmu nad 131 901 Kč už sazbou 23 % (v ročním úhrnu jde o částku 1 582 812 Kč).

Změny v rodičovské dovolené a příspěvku

Úpravy platí už od 1. 10. 2023, dotknou se však rodičů dětí narozených až od 1. 1. 2024.

Zaměstnanci musí podat žádost o čerpání rodičovské dovolené

Na základě novely zákoníku práce je podle § 196 odst. 2 zaměstnanec povinen podat svému zaměstnavateli žádost o čerpání rodičovské dovolené, a to alespoň 30 dnů před nástupem.

V žádosti musí uvést také dobu trvání rodičovské dovolené. Pokud uvedena nebude, má se za to, že zaměstnanec bude čerpat rodičovskou dovolenou až do 3 let věku dítěte bez možnosti dřívějšího návratu do zaměstnání (pokud se se zaměstnavatelem nedohodne jinak).

Nová pravidla pružného čerpání rodičovského příspěvku

I nadále bude možné čerpat rodičovskou dovolenou pružně v rozsahu, o který si zaměstnanec požádá. Nicméně toto pružné čerpání bude muset být jasně definováno již v žádosti o čerpání rodičovské dovolené (např. 1 týden na RD / 2 týdny zaměstnání, RD na 6 měsíců / 3 měsíce zaměstnání, čerpání RD jen do jednoho roku dítěte apod.).

Kvůli tomu, že jako zaměstnavatel nesmíte dát výpověď zaměstnanci pečujícímu o dítě do věku 3 let, budete mu muset v pružném čerpání rodičovské vyhovět.

Navýšení rodičovského příspěvku a zkrácení čerpání

Kromě navýšení rodičovského příspěvku na 350 000 Kč byla také schváleno zkrácení maximální doby čerpání ze současných 4 let na 3 roky.

Zaměstnanci mají možnost po skončení rodičovské dovolené využít neplacené volno do věku 4 let dítěte. Ve čtvrtém roce už však nebudou státním pojištěncem z titulu čerpání rodičovského příspěvku, a stát za ně proto nebude hradit zdravotní pojištění (ZP).

V praxi to znamená, že:

  • Kdyby zaměstnavatel souhlasil s neplaceným volnem, tak zaměstnanec musí jiným způsobem doložit, že je i nadále státním pojištěncem (mezi státní pojištěnce patří např. studenti do věku 26 resp. 28 let, důchodci, osoby pečující o závislé osoby apod.).
  • Pokud tuto skutečnost nedoloží, bude za něj zaměstnavatel po celou dobu čerpání neplaceného volna odvádět minimální pojistné, a zaměstnanci tak vznikne dluh vůči zaměstnavateli.
  • Minimální odvod zdravotního pojištění pro zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) je závislý na minimální mzdě – v roce 2024 jde o 2 552 Kč měsíčně.  

Nové podmínky přesčasů

I tato změna platí již od 1. 10. 2023. Do § 240 zákoníku práce přibyl odstavec, který říká, že:

  • těhotné zaměstnankyně není možné zaměstnávat prací přesčas;
  • zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 1 rok nesmíte práci přesčas nařídit.

Tito zaměstnanci nemohou nemohou vykonávat přesčasy ani za předpokladu, že by o ně zažádali sami.

Žádosti o úpravu pracovní doby a práci na dálku

Do § 241 přibyla povinnost zaměstnavatele, aby při zařazování do směn přihlíželi k potřebám určitých zaměstnanců (např. těhotné, pečující o dítě mladší 15 let, zaměstnanci, kteří převážně sami a dlouhodobě pečují o osobu, která se považuje za osobu závislou ve stupních II., III. a IV.).

Pokud tito zaměstnanci písemně požádají o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu své týdenní pracovní doby, jste povinni této žádosti vyhovět (pokud tomu nebrání vážné provozní důvody). Když úpravu odmítnete, musíte své rozhodnutí písemně odůvodnit.

Také platí, že když zaměstnanec, kterému jste vyhověli v žádosti o úpravu či zkrácení pracovní doby, později písemně požádá o úplné nebo částečné obnovení původní pracovní doby, a vy této žádosti nevyhovíte, jste opět povinni odmítnutí písemně odůvodnit.

Dále vznikl nový § 241a, který upravuje žádosti zaměstnanců o práci na dálku. Týká se rovněž zaměstnanců uvedených § 241 s jedinou výjimkou, a to, že zaměstnanec pečuje o dítě mladší 9 let (místo 15 let). Pokud žádosti o práci na dálku nevyhovíte, musíte opět písemně odůvodnit toto zamítnutí.

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Posledním bodem je úprava v podmínce pro čerpání pracovního volna souvisejícího s akcemi pro děti a mládež. Pokud zaměstnanec vykonává činnost např. vedoucího tábora, oddílového vedoucího, instruktora a podobně, může čerpat pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) mu pak v rámci obecného zájmu poskytne náhradu mzdy.  

Pro refundaci náhrady mzdy od ČSSZ je však nutné splnit několik podmínek a jedna z nich se mění.

  • Do konce roku 2023 musel být pořadatel akce zapsán ve veřejném rejstříku právnických nebo fyzických osob alespoň po dobu 5 let. Je přitom nutné, aby práce s dětmi a mládeží byla jeho hlavní činností.
  • Od 1. 1. 2024 nově platí, že pořádající subjekt musí být zapsán v rejstříku nejméně 10 let.

Neztraťte se v legislativě

Zákony se neustále mění a změny je obtížné sledovat. Nebuďte na to sami! Přenechte administrativu odborníkům a věnujte se raději naplno svému podnikání. Obraťte se na nás a pomůžeme vám se mzdovou agendou, vedením účetnictví, reporty i digitalizací dokladů.

Ondřej Podehradský
Payroll Consultant Junior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.