Mzdy a personalistika

Vedení mzdové agendy a personalistiky velkých i malých organizací patří k našim již tradičním službám.

Vizí naší společnosti je poskytování služeb s důrazem na technologické nástroje, které přinášejí
mimořádnou efektivitu. Naší prioritou je automatizace veškerých mzdových a personálních procesů. Eliminujeme duplicitní práci a snižujeme podíl ruční práce na nezbytné minimum. Samozřejmostí je kompletní elektronizace veškerých mzdových a personálních dokumentů.

Komfort klienta během hladkého procesu zpracování mezd a personalistiky nám pomáhá zajišťovat aplikace k vedení personalistiky, docházek a mezd – tzv. Tria. Aplikaci Tria permanentně zdokonalujeme s našimi technologickými partnery a významnými zákazníky.

Outsourcing mezd individuálně přizpůsobujeme požadavkům a potřebám každého klienta. Téměř dvě desítky let naše zkušené týmy dokáží najít a nastavit optimální podmínky každé spolupráce. Počínaje personalistikou, docházkami, plánováním směn, konče vlastním procesem zpracování mezd. Samozřejmostí je poskytnutí stabilního a uživatelsky jednoduchého prostředí spolupráce.

Vedle formy zpracování – Externí mzdy vhodné pro menší firmy se specializujeme na sdílené formy zpracování – SHARE Payroll pro velké zaměstnavatele. SHARE Payroll umožňuje práci v systému mezi klientem, který si v systému řeší zpravidla procesy z oblasti personalistiky, a mezi dodavatelem zpracování mezd. Sdílená forma zpracování na platformě Tria přináší vedle komfortu zákazníka i významné úspory nákladů na procesy personalistiky a zpracování mezd.

Službu outsourcingu zajišťujeme prostřednictvím několika účetních systémů. Mezi ně patří KS Program, Helios Orange a System Premier.

Poskytované služby

 • Kompletní zpracování mezd a personalistiky on-line
 • Reporting dle potřeb a požadavků klientů
 • Poskytnutí aplikace Tria - portálové řešení personalistiky, docházek a mezd
 • Self-service systém personalistiky
 • Plánování směn, docházky
 • Elektronická karta zaměstnance
 • On-line tvorba dokumentů
 • Vše bez papírů (Paperless office)
 • Digitální daňové prohlášení
 • Elektronické Roční zúčtování daně
 • Elektronická archivace a zabepečení dat
 • Osvědčený model spolupráce používaný nadnárodními společnostmi
 • Jednotná platforma mezd a personalistiky v ČR a SK
 • Online přístup do systému pro stanovení osoby v HR oddělení klienta
 • Optimalizace personálních a mzdových procesů
 • Pravidelný přehled legislativních novinek
 • Zastoupení klienta při jednáních se státními institucemi
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • Zpracování měsíčních a ročních vyúčtování, hlášení pro příslušné instituce
 • Vyhotovení výkazů pro statistické účely

Je to na Vás!

Pokud vás zajímají naše služby a uvažujete o spolupráci, napište nám. Odpovíme do 48 hodin.

Kontaktujte nás