Pracovní příležitosti

Stále hledáme nové tváře do našeho týmu. Přečtěte si něco o nás a podívejte se na volné pozice.
Foto: Cocuma

Firma kde vyrostete

Chceme, aby se u nás všichni cítili dobře. Abychom dělali práci, která je baví a posouvá. Ke každému přistupujeme individuálně, není pro nás nejdůležitější, co člověk umí když k nám přijde. Mnohem důležitější je chuť k práci a touha po poznání.

Každý nový zaměstnanec prochází adaptačním procesem, který jsme si vytvořili sami na míru tak, aby se nikdo necítil "z kola venku". Tradiční pozice jsme doplnili o další tři stupně, díky tomu mohou všichni sledovat svůj vývoj a vědí přesně, kdy na čem zapracovat. 


Foto: Cocuma
Foto: Cocuma
Foto: Cocuma

Důležité je pro nás vnímání a lidský rozměr firmy. Ke každému zaměstnanci přistupujeme individuálně, protože víme, že když nebudou spokojení naši lidé, nemohou být spokojení ani klienti. I proto mají všichni v E-Cons k dispozici hodiny koučinku a mentoringu zdarma. Jednoduše chceme, aby měl každý stejnou příležitost k rozvoji a mohl vystoupat i z těch nejnižších pozic na vedoucího střediska, jako se to povedlo oběma našim vedoucím.

Není důležité, zda je někomu dvacet nebo padesát let. Jsme lidi a víme, že každý z nás čas od času potřebuje směr a příležitost k rozvoji.

Foto: Cocuma
Foto: Cocuma
Foto: Cocuma

Digitální poradenství

Kromě běžné účetní agendy vyvíjíme nové digitální nástroje. Máme silného vývojářského partnera, kterého doplňujeme o účetní znalce.

Každý kdo projeví zájem a zdravé nadšení se může zapojit do vývoje. Naši lidé se tak často stávají součástí velkých projektů, již vytvořili nástroj eReporting, nebo spolupracují na projektu Tria. Jde nejenom o jejich osobní rozvoj, ale také o práci na nástrojích, které v budoucnu mohou udávat směr zpracování účetnictví a mezd.

Záleží nám totiž na E-Cons, a chceme být na trhu špička ve všech směrech.

Foto: Cocuma