Domů Zaměstnanecké benefity: co se změní od roku 2024?

Zaměstnanecké benefity: co se změní od roku 2024?

20. 12. 2023
Zaměstnanecké benefity: co se změní od roku 2024?

Konsolidační balíček přináší změny, které se dotknou benefitů ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Původně se daňové zvýhodnění benefitů mělo zcela zrušit, nicméně vláda po velké kritice zrušení přehodnotila. Jaká pravidla tedy platí od roku 2024?

Nový limit pro osvobození nepeněžních benefitů

Od 1. 1. 2024 budou benefity nově osvobozeny od daně z příjmu zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Průměrná mzda pro rok 2024 je stanovena na 43 967 Kč a její polovina činí 21 983 Kč. Do této částky se tedy benefity danit nebudou.  

V případě překročení hranice již benefity podléhají dani z příjmu a také odvodům pojistného.

Na straně zaměstnavatele začne platit pravidlo, že:

 • hodnota benefitů do limitu bude považována za daňově neuznatelný náklad;
 • a naopak hodnota benefitů nad limit bude považována za daňově uznatelný náklad.

Pro správné zdanění benefitů bude klíčové určit okamžik, kdy daný benefit vznikl. Jestliže např. zaměstnavatel „nabije“ zaměstnanci benefitní kartu v roce 2023, ale zaměstnanec tyto body využije až v roce 2024, budou využité body již podléhat novému režimu danění.

Zrušení dosavadních osvobození  

Změna ovlivní i poskytování nepeněžního plnění u rekreace a zájezdu, které je momentálně na straně zaměstnance osvobozeno do částky 20 000 Kč ročně. Limit v této výši končí a nově bude i tento benefit omezen stejně jako ostatní, tedy polovinou platné průměrné mzdy.

Konsolidační balíček také ruší některá další osvobození od daně:

 • dary od zaměstnavatele do výše 2 000 Kč ročně;
 • sociální výpomoc na překlenutí mimořádně obtížných poměrů;
 • manažerské byty;
 • nadlimitní stravenky;
 • dary v nepeněžní formě (např. poukázky do obchodů, dárkové karty, zboží apod.).

Pokud tedy zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele např. poukázku na nákup v drogerii, tak bude hodnota poukázky (bez ohledu na výši) podléhat dani a odvodu na sociální i zdravotní pojištění.

Akce pro zaměstnance bez limitu

Rovněž bylo vyřešeno omezení týkající se pořádání akcí pro zaměstnance (zaměstnanecké večírky, sportovní akce apod.). Tyto události již nebudou limitovány, takže se na ně nově nevztahuje omezení polovinou průměrné mzdy.

Do novely se dostalo speciální ustanovení, které vysvětluje, že na straně zaměstnance jsou osvobozeny příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci, kterou pořádá zaměstnavatel pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené. Také se musí jednat o akci neveřejnou (jen pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky), pořádanou za přiměřených okolností a také nikoliv pravidelnou (např. týdně, měsíčně).

Nová pravidla stravenek  

Velmi oblíbeným benefitem jsou stravenky. U nich konsolidační balíček zavádí zcela nový pojem, a to příspěvek na stravování. Pod tímto pojmem se rozumí:

 • stravování poskytované jako nepeněžní plnění určené ke spotřebě na pracovišti anebo je v rámci stravování zajištěné jiným subjektem (tj. stravenky, závodní stravování);
 • peněžitý příspěvek na stravování.

Tím dochází ke sjednocení podmínek obou kategorií. Ani poskytování stravování zaměstnancům na pracovišti tedy nově nebude daňově neomezené, ale bude pro něj platit stejný limit jako pro stravenkový paušál.

V roce 2023 je u stravenkového paušálu daňově uznatelná částka 107,10 Kč. Má návaznost na zákon o daních z příjmu, kde je toto osvobození od daně omezeno limitem ve výši 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům při pracovní cestě trvající 5–12 hodin.

Zároveň je dle nové úpravy možné poskytnout další příspěvek na stravování v rámci stejné směny, a to zaměstnancům, jejichž délka směny přesáhne 11 hodin včetně přestávky.

Z toho tedy vyplývá, že:

 • U zaměstnanců je příspěvek na stravování osvobozený od daně a odvodů pouze do uvedeného limitu cestovní náhrady za stravné. Nad limit již podléhá zdanění a odvodům na SP a ZP.
 • Naopak u zaměstnavatele půjde vždy o daňově uznatelný náklad, a to i v případě, kdy příspěvek na stravování přesáhne uvedený limit.

Třetí sazba přidanění služebních aut pro osobní účely  

Další změna se týká i služebních automobilů, které zaměstnavatel poskytnul zaměstnanci i k soukromým účelům. Ke stávajícím dvěma sazbám přibývá sazba třetí. Podrobnosti se dočtete v článku o přidanění firemních vozidel od roku 2024.

Nové možnosti příspěvků: DIP a pojištění dlouhodobé péče

Jediný benefit, u kterého nedochází k žádné změně z pohledu zaměstnavatele, je příspěvek na penzijní či životní pojištění. Stále platí daňové zvýhodnění až do výše 50 000 Kč.  

Naopak dochází k rozšíření o další dva produkty, na které budete moci zaměstnancům přispívat:

 • pojištění dlouhodobé péče;
 • DIP – dlouhodobý investiční produkt.

Pojištění dlouhodobé péče má zajistit výplatu peněz v případě, pokud se člověk stane kvůli zdravotnímu stavu závislým na pomoci druhých. Bude možné pojistit jak sebe, tak osobou blízkou. O výplatu z této pojistky bude moci pojištěná osoba zažádat, když se stane závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III. nebo IV. (stupně upravuje zákon o sociálních službách).

Aby pojištění splnilo podmínky pro daňové zvýhodnění, musí být nastavené tak, aby pojišťovna vyplácela měsíční pojistné po celou dobu, kdy bude pojištěný odkázán na pomoci jiného člověka. Také je nutné, aby pojišťovna, která pojistku sjednala, měla oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího EHP (Evropský hospodářský prostor).

DIP (dlouhodobý investiční produkt) pak má vedle penzijního spoření sloužit jako další nástroj pro zajištění na stáří. Půjde o investice do akcií, dluhopisů anebo podílových fondů. Stejně jako u penzijního a životního pojištění bude mít zaměstnanec možnost si tyto příspěvky či pojistné odečíst ze základu daně při ročním zúčtování daní, a to až ve výši 48 000 Kč ročně (dohromady za všechny tři produkty – penzijko, investiční životní pojištění, DIP).

Jak zvládnout změny? Ušetřete na zpracování mezd

Změny zákonů jako jednotlivci neovlivníme. Jiné věci ale ovlivnit můžete – díky automatizaci zpracování mezd například ušetříte až 30 % nákladů!

Pokud ještě zpracováváte mzdy ručně, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme s převedením do onlinu, mzdovým auditem i samotným účtováním.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.