Domů Daňové slevy a odpočty: co se v roce 2024 mění nebo ruší?

Daňové slevy a odpočty: co se v roce 2024 mění nebo ruší?

22. 12. 2023

Součástí vládního konsolidačního balíčku jsou i změny ve slevách a odpočtech na dani. Zjistěte, které položky zůstávají beze změny, které budou omezeny a které se zruší. Navíc si projdeme příspěvky na penzijní připojištění a pojistné na životní pojištění, kde dochází k rozšíření o další dva daňově zvýhodněné produkty, a také ke změnám ve státním příspěvku a limitu odpočtu ze základu daně.

Daňové slevy a odpočty, které se nemění

PoložkaTypRoční částka
Základní sleva na poplatníkaSleva30 840 Kč
InvaliditaSlevaZákladní sleva (I. a II. stupeň invalidního důchodu): 2 520 Kč

Rozšířená sleva (III. stupeň invalidního důchodu): 5 040 Kč
Držitelé průkazu ZTP/PSleva16 140 Kč
Zastavená exekuceSleva450 Kč (30 % z vymáhané pohledávky s maximální hodnotou 1 500 Kč)
Vyživované dítěDaňové zvýhodnění1. dítě: 15 204 Kč
2. dítě: 22 320 Kč
3. a další dítě: 27 840 Kč

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se částky dvojnásobí.
DaryOdpočet od základu daněMinimálně 1 000 Kč (nebo 2 % základu daně), maximálně 30 % základu daně
Úroky z úvěrů na bydleníOdpočet od základu daněNemovitost pořízená před 1. 1. 2021: maximálně 300 000 Kč

Nemovitost pořízená po 1. 1. 2021: maximálně 150 000 Kč

Omezení slev na manžela/manželku

Tuto slevu mohl doposud uplatnit jeden z páru (manžel/manželka nebo registrovaný partner), pokud roční příjmy toho druhého nepřesáhly 68 000 Kč. Do limitu se počítá např. mzda, příjem z podnikání, z pronájmu, nemocenské dávky atd.

Nově lze tuto slevu uplatnit pouze v případě, že partner/ka pečuje o dítě do věku 3 let. Celková roční sleva pak činí 24 840 Kč. Splnění této podmínky platí až pro roční zúčtování daně (RZD) za rok 2024. Nyní si slevu bez omezení péče o dítě do 3 let mohou zaměstnanci uplatnit naposledy.

Pokud by byl/a partner/ka držitelem průkazu ZTP/P tak se sleva dvojnásobí.

Slevy a odpočty, které se ruší

 • Slevy na studenta – slevu mohli každý měsíc využívat poplatníci, kteří se soustavně připravovali na budoucí povolání studiem. Ročně tak na dani ušetřili až 4 020 Kč – ale od 1. 1. 2024 tato možnost končí.

Následující slevy a odpočty se sice od 1. 1. 2024 také ruší, ale v dani z příjmu za rok 2023 si je zaměstnanci i OSVČ ještě mohou (naposledy) uplatnit. Reálně změnu pocítí až v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2024, která se řeší začátkem roku 2025.

 • Slevy za umístění dítěte (školkovné) – poplatníci, kteří měli dítě v předškolním zařízení, si mohou naposledy uplatnit prokazatelně vynaložené náklady na školku až do výše minimální mzdy (17 300 Kč za rok 2023), a to za každé dítě umístěné v předškolním zařízení. Pro RZD/daňové přiznání za rok 2024 už sleva nebude platit.
 • Členské příspěvky odborům – i odpočet z daňového základu za členské příspěvky zaplacené odborové organizaci je od 1. 1. 2024 zrušen.
 • Odpočty na zvyšování kvalifikace – v RZD/daňovém přiznání za rok 2024 a dále již nebude možné ze základu daně odečíst ani náklady na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Příspěvky na penzijko, DIP, životní pojištění a pojištění dlouhodobé péče

Změny u penzijního připojištění (PP)

 • Hranice, od které stát přispívá na PP, se od 1. 7. 2024 posouvá ze současných 300 Kč na 500 Kč. Při takovém vkladu Vám stát každý měsíc přispěje částkou 100 Kč.
 • Výše státních příspěvků se sjednotí na 20 % z vkladu.  
 • Nejvyšší státní příspěvek, a to 340 Kč, bude platit pro vklady od 1 700 Kč měsíčně.
 • Seniorům, kteří si stále spoří v PP, skončí od 1. 7. 2024 státní podpora.
 • Nové smlouvy se od 1. 1. 2023 budou uzavírat minimálně na 10 let, nikoliv jako na 5 let jako doposud.
Výše vkladuNový státní příspěvek od 1. 7. 2024Původní státní příspěvek do 1. 7. 2024
300 Kč0 Kč90 Kč
400 Kč0 Kč110 Kč
500 Kč100 Kč130 Kč
600 Kč120 Kč150 Kč
700 Kč140 Kč170 Kč
800 Kč160 Kč190 Kč
900 Kč180 Kč210 Kč
1 000 Kč200 Kč230 Kč
1 100 Kč220 Kč230 Kč
1 200 Kč240 Kč230 Kč
1 300 Kč260 Kč230 Kč
1 400 Kč280 Kč230 Kč
1 500 Kč300 Kč230 Kč
1 600 Kč320 Kč230 Kč
1 700 Kč a více340 Kč230 Kč

Životní pojištění

Zůstává beze změny.

Novinka: pojištění dlouhodobé péče

Novinkou mezi daňovými odpočty je tzv. pojištění dlouhodobé péče, kde budete mít stejně jako u PP a ŽP možnost si pojistné odečíst ze základu daně.

Jedná se o pojistku pro případ, že se vy nebo osoba blízká (manžel/ka, rodiče, sourozenci atd.) stanete závislí na pomoci někoho jiného, a to kvůli dlouhodobému nepříznivému stavu. Pojišťovna Vám bude vyplácet peníze, nebo zařídí umístění v pobytovém zařízení.  

Pro odpočet od základu daně musí být sjednáno, že se pojistná částka vyplácí každý měsíc a po celou dobu, po kterou je člověk závislý na jiné osobě. Tato závislost pak musí odpovídat stupni III. nebo IV. dle zákona o sociálních službách. Pojistku je třeba uzavřít s pojišťovnou, která má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území členského státu EU nebo státu, který patří do Evropského hospodářského prostoru.

Novinka: DIP (dlouhodobý investiční produkt)

Nový finanční produkt bude zastřešovat investice např. do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů. Při splnění podmínek pod něj mohou spadat ale i např. spořící účty a termínované vklady.

Jako DIP můžete využít pouze státem regulované produkty, takže např. investování do firemních dluhopisů pod hlavičkou DIP neprojde. Stejně tak DIP budou moci poskytovat jen státem regulované finanční instituce (např. banky, investiční společnosti, spořitelní družstva apod.).

Pro DIP platí obdobná pravidla jako u penzijního spoření. Vklady musí v DIP zůstat alespoň do 60 let věku a také je nelze vybrat dříve než po 10 letech od uzavření smlouvy.

Při dřívějším výběru bude nutné doplatit daň a také přijdete o daňové zvýhodnění. Ze zákazu předčasného výběru bude ale platit několik výjimek:

 • Pravidla připouští možnost změny poskytovatele DIP (např. při ukončení jeho činnosti, když někdo jiný bude nabízet výnosnější produkty apod.). Změna proběhne tak, že se veškeré peníze převedou k poskytovateli novému – a nezáleží na tom, zda jste např. u původního investovali do akcií a nově půjde o podílové fondy.
 • Nicméně nebude možné peníze převést do odlišné kategorie produktů, i když i tato kategorie bude také daňově zvýhodněna (např. nelze přesouvat vklady mezi DIP, penzijkem, životním pojištěním a pojištěním dlouhodobé péče).
 • Další výjimka se vztahuje na situaci, kdy se klient stane invalidním, a to ve III. stupni – v tomto případě si bude moci prostředky vybrat i dříve, než splní zákonné podmínky.

Nový limit pro daňový odpočet

Dochází ke sloučení limitů pro odpočty na penzijko a životní pojištění, kde bylo doposud možné si uplatnit 24 000 Kč ročně na každý zvlášť. Nový limit 48 000 Kč se vztahuje na všechny produkty dohromady (PP, ŽP, DIP, pojištění dlouhodobé péče) a bude záležet čistě na Vás, kde ho využijete – jestli pouze na jeden, nebo na libovolnou kombinaci produktů.

Nebuďte na daně sami

Přenechte administrativu odborníkům a věnujte se raději naplno svému podnikání!

Obraťte se na nás a pomůžeme vám nejen s otázkami okolo slev a odpočtů na dani. Poradíme si také s kompletním vedením účetnictví, mzdovou agendou, reporty i digitalizací dokladů.

Ondřej Podehradský
Payroll Consultant Junior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.