Daňové slevy a odpočty: co se v roce 2024 mění nebo ruší?

Součástí vládního konsolidačního balíčku jsou i změny ve slevách a odpočtech na dani. Zjistěte, které položky zůstávají beze změny, které budou omezeny a které se zruší. Navíc si projdeme příspěvky na penzijní připojištění a pojistné na životní pojištění, kde dochází k rozšíření o další dva daňově zvýhodněné produkty, a také ke změnám ve státním příspěvku a limitu odpočtu ze základu daně.

Daňové slevy a odpočty, které se nemění

Položka Typ Roční částka
Základní sleva na poplatníka Sleva 30 840 Kč
Invalidita Sleva Základní sleva (I. a II. stupeň invalidního důchodu): 2 520 Kč

Rozšířená sleva (III. stupeň invalidního důchodu): 5 040 Kč
Držitelé průkazu ZTP/P Sleva 16 140 Kč
Zastavená exekuce Sleva 450 Kč (30 % z vymáhané pohledávky s maximální hodnotou 1 500 Kč)
Vyživované dítě Daňové zvýhodnění 1. dítě: 15 204 Kč
2. dítě: 22 320 Kč
3. a další dítě: 27 840 Kč

Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se částky dvojnásobí.
Dary Odpočet od základu daně Minimálně 1 000 Kč (nebo 2 % základu daně), maximálně 30 % základu daně
Úroky z úvěrů na bydlení Odpočet od základu daně Nemovitost pořízená před 1. 1. 2021: maximálně 300 000 Kč

Nemovitost pořízená po 1. 1. 2021: maximálně 150 000 Kč

Omezení slev na manžela/manželku

Tuto slevu mohl doposud uplatnit jeden z páru (manžel/manželka nebo registrovaný partner), pokud roční příjmy toho druhého nepřesáhly 68 000 Kč. Do limitu se počítá např. mzda, příjem z podnikání, z pronájmu, nemocenské dávky atd.

Nově lze tuto slevu uplatnit pouze v případě, že partner/ka pečuje o dítě do věku 3 let. Celková roční sleva pak činí 24 840 Kč. Splnění této podmínky platí až pro roční zúčtování daně (RZD) za rok 2024. Nyní si slevu bez omezení péče o dítě do 3 let mohou zaměstnanci uplatnit naposledy.

Pokud by byl/a partner/ka držitelem průkazu ZTP/P tak se sleva dvojnásobí.

Slevy a odpočty, které se ruší

 • Slevy na studenta – slevu mohli každý měsíc využívat poplatníci, kteří se soustavně připravovali na budoucí povolání studiem. Ročně tak na dani ušetřili až 4 020 Kč – ale od 1. 1. 2024 tato možnost končí.

Následující slevy a odpočty se sice od 1. 1. 2024 také ruší, ale v dani z příjmu za rok 2023 si je zaměstnanci i OSVČ ještě mohou (naposledy) uplatnit. Reálně změnu pocítí až v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání za rok 2024, která se řeší začátkem roku 2025.

 • Slevy za umístění dítěte (školkovné) – poplatníci, kteří měli dítě v předškolním zařízení, si mohou naposledy uplatnit prokazatelně vynaložené náklady na školku až do výše minimální mzdy (17 300 Kč za rok 2023), a to za každé dítě umístěné v předškolním zařízení. Pro RZD/daňové přiznání za rok 2024 už sleva nebude platit.
 • Členské příspěvky odborům – i odpočet z daňového základu za členské příspěvky zaplacené odborové organizaci je od 1. 1. 2024 zrušen.
 • Odpočty na zvyšování kvalifikace – v RZD/daňovém přiznání za rok 2024 a dále již nebude možné ze základu daně odečíst ani náklady na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Příspěvky na penzijko, DIP, životní pojištění a pojištění dlouhodobé péče

Změny u penzijního připojištění (PP)

 • Hranice, od které stát přispívá na PP, se od 1. 7. 2024 posouvá ze současných 300 Kč na 500 Kč. Při takovém vkladu Vám stát každý měsíc přispěje částkou 100 Kč.
 • Výše státních příspěvků se sjednotí na 20 % z vkladu.  
 • Nejvyšší státní příspěvek, a to 340 Kč, bude platit pro vklady od 1 700 Kč měsíčně.
 • Seniorům, kteří si stále spoří v PP, skončí od 1. 7. 2024 státní podpora.
 • Nové smlouvy se od 1. 1. 2023 budou uzavírat minimálně na 10 let, nikoliv jako na 5 let jako doposud.
Výše vkladu Nový státní příspěvek od 1. 7. 2024 Původní státní příspěvek do 1. 7. 2024
300 Kč 0 Kč 90 Kč
400 Kč 0 Kč 110 Kč
500 Kč 100 Kč 130 Kč
600 Kč 120 Kč 150 Kč
700 Kč 140 Kč 170 Kč
800 Kč 160 Kč 190 Kč
900 Kč 180 Kč 210 Kč
1 000 Kč 200 Kč 230 Kč
1 100 Kč 220 Kč 230 Kč
1 200 Kč 240 Kč 230 Kč
1 300 Kč 260 Kč 230 Kč
1 400 Kč 280 Kč 230 Kč
1 500 Kč 300 Kč 230 Kč
1 600 Kč 320 Kč 230 Kč
1 700 Kč a více 340 Kč 230 Kč

Životní pojištění

Zůstává beze změny.

Novinka: pojištění dlouhodobé péče

Novinkou mezi daňovými odpočty je tzv. pojištění dlouhodobé péče, kde budete mít stejně jako u PP a ŽP možnost si pojistné odečíst ze základu daně.

Jedná se o pojistku pro případ, že se vy nebo osoba blízká (manžel/ka, rodiče, sourozenci atd.) stanete závislí na pomoci někoho jiného, a to kvůli dlouhodobému nepříznivému stavu. Pojišťovna Vám bude vyplácet peníze, nebo zařídí umístění v pobytovém zařízení.  

Pro odpočet od základu daně musí být sjednáno, že se pojistná částka vyplácí každý měsíc a po celou dobu, po kterou je člověk závislý na jiné osobě. Tato závislost pak musí odpovídat stupni III. nebo IV. dle zákona o sociálních službách. Pojistku je třeba uzavřít s pojišťovnou, která má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území členského státu EU nebo státu, který patří do Evropského hospodářského prostoru.

Novinka: DIP (dlouhodobý investiční produkt)

Nový finanční produkt bude zastřešovat investice např. do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů. Při splnění podmínek pod něj mohou spadat ale i např. spořící účty a termínované vklady.

Jako DIP můžete využít pouze státem regulované produkty, takže např. investování do firemních dluhopisů pod hlavičkou DIP neprojde. Stejně tak DIP budou moci poskytovat jen státem regulované finanční instituce (např. banky, investiční společnosti, spořitelní družstva apod.).

Pro DIP platí obdobná pravidla jako u penzijního spoření. Vklady musí v DIP zůstat alespoň do 60 let věku a také je nelze vybrat dříve než po 10 letech od uzavření smlouvy.

Při dřívějším výběru bude nutné doplatit daň a také přijdete o daňové zvýhodnění. Ze zákazu předčasného výběru bude ale platit několik výjimek:

 • Pravidla připouští možnost změny poskytovatele DIP (např. při ukončení jeho činnosti, když někdo jiný bude nabízet výnosnější produkty apod.). Změna proběhne tak, že se veškeré peníze převedou k poskytovateli novému – a nezáleží na tom, zda jste např. u původního investovali do akcií a nově půjde o podílové fondy.
 • Nicméně nebude možné peníze převést do odlišné kategorie produktů, i když i tato kategorie bude také daňově zvýhodněna (např. nelze přesouvat vklady mezi DIP, penzijkem, životním pojištěním a pojištěním dlouhodobé péče).
 • Další výjimka se vztahuje na situaci, kdy se klient stane invalidním, a to ve III. stupni – v tomto případě si bude moci prostředky vybrat i dříve, než splní zákonné podmínky.

Nový limit pro daňový odpočet

Dochází ke sloučení limitů pro odpočty na penzijko a životní pojištění, kde bylo doposud možné si uplatnit 24 000 Kč ročně na každý zvlášť. Nový limit 48 000 Kč se vztahuje na všechny produkty dohromady (PP, ŽP, DIP, pojištění dlouhodobé péče) a bude záležet čistě na Vás, kde ho využijete – jestli pouze na jeden, nebo na libovolnou kombinaci produktů.

Nebuďte na daně sami

Přenechte administrativu odborníkům a věnujte se raději naplno svému podnikání!

Obraťte se na nás a pomůžeme vám nejen s otázkami okolo slev a odpočtů na dani. Poradíme si také s kompletním vedením účetnictví, mzdovou agendou, reporty i digitalizací dokladů.

Ondřej Podehradský
Payroll Consultant Junior
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.