Domů Novinky v daních z příjmů pro rok 2021 (ČR)

Novinky v daních z příjmů pro rok 2021 (ČR)

04. 01. 2021

Rok 2021 je na daňové změny v zákonech poměrně bohatý. Tímto si dovoluji shrnout to nejpodstatnější, co se změn v oblasti daní z příjmů týká. Některé úpravy mají i zpětnou účinnost a je možné je tedy použít již při zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Od 1.1.2021 nabývá účinnosti i novela daňového řádu. Velmi podstatnou novinkou jsou zavedení zálohy na nadměrný odpočet DPH pro plátce daně ze strany finančního úřadu, změna využívání daňové informační schránky s vazbou na aplikaci Moje daně či prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu.

Prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání

V případě, že je podání přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob činěno elektronickou formou, je možné přiznání podat v pozdějším termínu a to až do 2.5. Pro podání v listinné podobě stále platí řádný termín 1.4. Stejně tak se nemění termín na podání přiznání při povinném auditu či při podání daňovým poradcem, platí zde 6 měsíční lhůta plynoucí po skončení zdaňovacího období. Nicméně při podání přiznání daňovým poradcem postačí, když plná moc je na finanční úřad doručena až ve chvíli podání daného přiznání. Oboje, přiznání i plná moc, je možné tedy podat až 1.7.

Odpisy hmotného majetku

I se zpětnou účinností se od 1.1.2020 zvyšuje hranice po odepisování hmotného majetku i jeho technického zhodnocení se stávajících 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Tento nový režim je možné uplatnit u hmotného majetku či jeho technického zhodnocení pořízeného od 1.1.2020.

Odpisy nehmotného majetku

I se zpětnou účinností se od 1.1.2020 dochází ke zrušení daňového odepisování měsíčních odpisů u nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení. V podstatě dochází k vypuštění kategorie nehmotného majetku ze zákona o dani z příjmů. Podle nové úpravy se bude tento majetek odepisovat daňově stejně jako účetně. Tento nový režim je možné uplatnit u nehmotného majetku či jeho technického zhodnocení pořízeného od 1.1.2020. Nicméně, majetek pořízení před 1.1.2020 či technické zhodnocení na daném majetku provedeném i po 1.1.2020 se bude odepisovat podle platné legislativy do 31.12.2019.

Mimořádné odpisy hmotného majetku

Možnost mimořádných odpisů se bude týkat hmotného majetku, jehož je poplatník prvním vlastníkem, zařazeného do 1. a 2 odpisové skupiny. Majetek zařazený do 1. odpisové skupiny by mohl poplatník zrychleně odepsat již za 12 měsíců, ve 2. odpisové skupině za 24 měsíců. Tuto možnost bude mít poplatník pouze u majetku pořízeném v období od 1.1.2020-31.12.2021.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Již na jaře 2020 byl v rámci daňového balíčku schválen tzn. „institut zpětného uplatnění daňové ztráty“, díky kterému bude možné zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2018 i 2019 v případě dosažení daňové ztráty v roce 2020. A o již zaplacenou daňovou povinnost za rok 2018 a 2019 si zažádat o vrácení. Při uplatnění daňové ztráty zpětně je nutné podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 či 2019, popř. za oba roky, pokud je to pro plátce daně výhodné. Pozor ale na limit, kdy zpětné uplatnění daňové ztráty je limitováno, a to souhrnnou částkou 30 mil. Kč. Limit se váže v součtu k daným dvěma zpětným obdobím.

Dary jako daňový náklad nikoliv odčitatelná položka

Dary poskytnuté jako bezúplatné nepeněžité plnění v souvislosti s pandemií v období od 1.3.-31.12.2020 se na základě přechodného ustanovení zákona považují jako daňově uznatelný náklad a vylučuje se tedy jejich možnost uplatnit je jako odčitatelnou položku od základu daně. Tato výjimka platí pouze pro rok 2020.

Paušální daň pro živnostníky

Pokud jste drobným podnikatelem s příjmem do 1 mil. Kč ročně a zároveň neuplatňujete při sestavování ročního přiznání více slev na dani či položek odčitatelných o základu daně, tak by pro Vás mohlo být finančně výhodnější přejít na placení tzn. paušální daně. Pozor ale na výjimky, je jich opět docela hodně. A opravdu velmi důkladně zvažte, zda se Vám paušální daň vyplatí. Vystoupit z tohoto režimu je možné pouze jednou za rok. Více se můžete dočíst i v našem článku.

https://www.e-cons.cz/post/pausalni-dan-pro-zivnostniky-od-roku-2021

Formulář k žádosti i další informace https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2020/pausalni-dan-pro-zivnostniky-40162

Stravenkový paušál

Jestli jste zaměstnavatel poskytující stravenky jako benefit pro své zaměstnance, mohl by Vás zajímat stravenkový paušál. Rozhodně ušetří administrativní náklady spojené s nákupem stravenek a jejich distribucí zaměstnancům. A je výhodnější i z hlediska zdanění pro zaměstnavatele i zaměstnance, protože se jedná o peněžité plnění (na rozdíl od stravenek, které jsou plněním nepeněžitým). Vzhledem k tomu, že se tedy jedná o peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, je daňově uznatelné pro zaměstnavatele v plné poskytované výši. Pro to, aby byl příspěvek osvobozeným plněním i u zaměstnance, je ale potřeba si hlídat jemu poskytovanou výši. Více v našem článku.

https://www.e-cons.cz/post/stravenkovy-pausal-zavedeni-mozna-jiz-od-1-1-2021

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Mění se periodicita i limit oznamovací povinnosti pro příjmy od nerezidentů ze zdrojů na území ČR plynoucích do zahraničí. Příjmy osvobozené od daně, které nepodléhají zdanění v ČR, se budou nově oznamovat pouze jednou ročně a to vždy do 31.1. za uplynulý kalendářní rok. Limit těchto příjmů k oznámení se navíc zvyšuje na částku nad 300 tis. Kč za kalendářní měsíc.

Gabriela Karásková
Accounting Manager

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.