Domů Paušální daň pro živnostníky od roku 2021

Paušální daň pro živnostníky od roku 2021

27. 11. 2020

V tuto chvíli vypadá již velmi nadějně, že od roku 2021 budou moci živnostníci a podnikatelé OSVČ využít institutu paušální daně. Senát dne 26.11.2020 schválil návrh odsouhlasený Poslaneckou sněmovnou.

Termín spuštění paušální daně zůstává na 1. ledna 2021. Podnikatelé OSVČ budou moci vstoupit do režimu placení paušální daně ve chvíli, kdy jejich roční příjem nepřesáhne 1 mil. Kč a zároveň nebudou registrovaným plátcem DPH (mohou být ale identifikovanou osobu k dani). Podnikatel, který bude chtít platit paušální daň, bude muset zaslat žádost na příslušný finanční úřad. Formulář bude připraven finanční správou ve chvíli, kdy bude kompletně dokončen celý legislativní proces. Termín pro podání žádosti na finanční úřad by měl být ohraničen termínem do 10.1. příslušného roku. Pokud podnikatel termín nedodrží, nebude se moc pro daný rok institutu paušální daně zúčastnit. Pokud podnikatel OSVČ činnost teprve zahájí, může se stát poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost zahájí.

Při platbě paušální daně budou mít tyto drobní podnikatelé možnost pouze pomocí jedné měsíční paušální platby dostát povinnosti k platbě daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Paušální daň je na rok 2021 stanovena na Kč 5 469,- Kč a je v ní obsaženo zdravotní pojistné ve výši Kč 2 393,-, sociální pojištění ve výši Kč 2 976,- a daň z příjmů v symbolické výši Kč 100,-.

Paušální daň by se měla hradit formou měsíčních paušálních záloh. Tato paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období, na které se záloha platí. První záloha za leden 2021 má splatnost prodlouženou o jeden měsíc.

Každý podnikatel před vstupem do tohoto režimu by si měl zvážit, zda se mu paušální daň vyplatí. Na jedné straně totiž ztratí možnost uplatňovat slevy na dani, různá daňová zvýhodnění či nezdanitelné částky. Na straně druhé mu bude výrazně ulehčeno v administrativně. Zbaví se povinnosti přiznávat své příjmy na třech různých formulářích – daňové přiznání, přehledy na sociální a zdravotní pojistné. Znamená to, že již nebude muset každý rok podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani roční přehledy za pojistné.

Podnikatel může dobrovolně ze systému paušálního režimu vystoupit, ale musí to ohlásit správci daně do 10. dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, jehož uplynutím přestane být poplatníkem v paušálním režimu. Nedodržení této lhůty pro vystoupení se již pro daný příslušný rok nedá zvrátit.

Odkaz na stránky ministerstva financí, kde je možné zjistit, zda se Vám paušální daň vyplatí:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/spocitejte-si-zda-se-vam-vyplati-pausaln-39714

Gabriela Karásková
Accounting Manager

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.