Paušální daň pro živnostníky od roku 2021

V tuto chvíli vypadá již velmi nadějně, že od roku 2021 budou moci živnostníci a podnikatelé OSVČ využít institutu paušální daně. Senát dne 26.11.2020 schválil návrh odsouhlasený Poslaneckou sněmovnou.

Termín spuštění paušální daně zůstává na 1. ledna 2021. Podnikatelé OSVČ budou moci vstoupit do režimu placení paušální daně ve chvíli, kdy jejich roční příjem nepřesáhne 1 mil. Kč a zároveň nebudou registrovaným plátcem DPH (mohou být ale identifikovanou osobu k dani). Podnikatel, který bude chtít platit paušální daň, bude muset zaslat žádost na příslušný finanční úřad. Formulář bude připraven finanční správou ve chvíli, kdy bude kompletně dokončen celý legislativní proces. Termín pro podání žádosti na finanční úřad by měl být ohraničen termínem do 10.1. příslušného roku. Pokud podnikatel termín nedodrží, nebude se moc pro daný rok institutu paušální daně zúčastnit. Pokud podnikatel OSVČ činnost teprve zahájí, může se stát poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém tuto činnost zahájí.

Při platbě paušální daně budou mít tyto drobní podnikatelé možnost pouze pomocí jedné měsíční paušální platby dostát povinnosti k platbě daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Paušální daň je na rok 2021 stanovena na Kč 5 469,- Kč a je v ní obsaženo zdravotní pojistné ve výši Kč 2 393,-, sociální pojištění ve výši Kč 2 976,- a daň z příjmů v symbolické výši Kč 100,-.

Paušální daň by se měla hradit formou měsíčních paušálních záloh. Tato paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období, na které se záloha platí. První záloha za leden 2021 má splatnost prodlouženou o jeden měsíc.

Každý podnikatel před vstupem do tohoto režimu by si měl zvážit, zda se mu paušální daň vyplatí. Na jedné straně totiž ztratí možnost uplatňovat slevy na dani, různá daňová zvýhodnění či nezdanitelné částky. Na straně druhé mu bude výrazně ulehčeno v administrativně. Zbaví se povinnosti přiznávat své příjmy na třech různých formulářích – daňové přiznání, přehledy na sociální a zdravotní pojistné. Znamená to, že již nebude muset každý rok podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani roční přehledy za pojistné.

Podnikatel může dobrovolně ze systému paušálního režimu vystoupit, ale musí to ohlásit správci daně do 10. dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, jehož uplynutím přestane být poplatníkem v paušálním režimu. Nedodržení této lhůty pro vystoupení se již pro daný příslušný rok nedá zvrátit.

Odkaz na stránky ministerstva financí, kde je možné zjistit, zda se Vám paušální daň vyplatí:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/spocitejte-si-zda-se-vam-vyplati-pausaln-39714

Gabriela Karásková

Accounting Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.