Stravenkový paušál – zavedení možná již od 1.1.2021

V pátek 20.11.2020 schválila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o daních z příjmů, který počítá se zavedením stravenkového paušálu. Jedná se o daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů, který je alternativou pro nepeněžité příspěvky ve formě stravenek či závodního stravování.

Návrh novely zákona nyní míří k projednání do Senátu. Pokud bude schválen, mohl by začít platit již od 1.1.2021.

Současná právní úprava obsahuje následující dvě formy příspěvků na stravování zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů:

1) Stravování ve vlastním stravovacím zařízení nebo prostřednictvím jiných subjektů – v případě této varianty je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele příspěvek na stravování do výše 55% ceny jídla. Limit příspěvku je stanoven na 70 % stravného poskytovaného zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní době trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2020 se jedná o 103,- Kč), tedy na 72,10 Kč.

2) Nepeněžité plnění ve formě stravenek – daňově uznatelným nákladem je zde příspěvek do výše 55 % ceny jídla za jednu směnu podle zákoníku práce maximálně do 70 % horního limitu stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2020 se jedná o 103,- Kč), tedy do výše 72,10 Kč.

V obou výše uvedených případech je příspěvek od zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu na straně zaměstnance.

Novela zákona o daních z příjmů zachovává tyto varianty příspěvků na stravování a zavádí možnost poskytovat příspěvek v peněžité formě. Osvobození na straně zaměstnance by platilo i pro tento příspěvek.

Pro zahrnutí stravenkového paušálu do daňově uznatelných nákladů zaměstnavatele musí být příspěvek poskytnut na jednu směnu v souladu se zákoníkem práce až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2020 se jedná o 103,- Kč), tedy do výše maximálně 72,10 Kč.

Důvodů pro zavedení paušálu je uváděno několik. Patří mezi ně zejména vysoká administrativa a náklady na poplatky a provize spojené s poskytováním stravenek, omezená časová platnost stravenek nebo skutečnost, že stravenky nejsou přijímány u všech provozovatelů stravovacích zařízení.

Zuzana Dušilová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.