Změna záloh pro OSVČ na rok 2022

S příchodem nového roku 2022 se zvyšují minimální zálohy OSVČ pro zdravotní a sociální pojištění. Pro hlavní činnost se navyšují zálohy na zdravotní pojištění na 2 627,- Kč měsíčně a zálohy na sociální pojištění na 2 841,- Kč měsíčně.

Pro vedlejší samostatně výdělečnou činnost se navyšuje minimální výše záloh na sociální pojištění z dosavadních 1 036,- Kč měsíčně na 1 137,- Kč. Tato záloha se neplatí pouze v prvním roce výkonu vedlejší činnosti. Zálohy na zdravotní pojištění se u této činnosti nehradí.

Nemocenské pojištění

Dále si může OSVČ nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 % - v minimální výši 147,- Kč měsíčně. Nemocenské pojištění je pro živnostníky a další podnikatele dobrovolné. Pokud se pro něj rozhodnou, měli by opět platit alespoň minimální pojistné. Pojistné se odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, který je pro rok 2022 7 000,- Kč.

Splatnost záloh

Zálohy na sociální pojištění v nové výši musí OSVČ začít platit v roce 2022 nejpozději od měsíce, ve kterém podali přehled o příjmech a výdajích za rok 2021. Zálohy na zdravotní pojištění se musí uhradit do 8. dne následujícího měsíce, tedy nová záloha v minimální výši 2 627,- Kč za leden 2022 se musí uhradit do 8. 2. 2022.

Paušální daň

Od ledna 2021 se mohou podnikatelé dobrovolně přihlásit k platbě paušální daně. Tato daň platí pro malé živnostníky s obratem do 1 mil. Kč. Při uplatnění paušálu se podnikatelé budou moci vyhnout odvodům zdravotního a sociálního pojištění a zbavit se tak nadbytečného papírování. Přihlásit se však musí nejpozději do pondělí 10. ledna 2022.

Měsíční paušál se zvyšuje z dosavadních 5 469,- Kč na 5 994,- Kč a je v něm zahrnuto minimální zdravotní pojistné (2 627,- Kč), minimální sociální pojistné navýšené o 15 % (3 267,- Kč) a daň z příjmů ve výši 100,- Kč.

Paušální daň je splatná 20. den každého zálohového měsíce. Výhodou tohoto režimu je, že OSVČ nemusí nadále řešit daňové přiznání a přehledy. Nevýhodou je, že podnikatelé již nebudou moci uplatnit daňové slevy, ani daňové zvýhodnění a daňový bonus.

Pro současné poplatníky v tomto režimu se nic nemění, pouze se zvyšuje měsíční paušál na 5 994,- Kč.


Bára Adamcová
Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.