Výška stravného na Slovensku od 1. 10. 2023

Blížiac sa ku koncu roka si pre nás slovenská vláda opäť pripravila Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. Dochádza tak v poradí už k tretiemu navýšeniu v priebehu roka 2023.

Vývoj súm stravného pre jednotlivé časové pásma v roku 2023

Trvanie pracovnej cesty 1. 1.–31. 5. 2023 1.6.–30. 9. 2023 Od 1. 10. 2023
5–12 hodín 6,80 € 7,30 € 7,80 €
12–18 hodín 10,10 € 10,90 € 11,60 €
18 a viac hodín 15,30 € 16,40 € 17,40 €
Komplexný mechanizmus cestovných náhrad na Slovensku sme vám priblížili v našom článku Cestovní náhrady na Slovensku: jak na to?

Zmena stravného ovplyvňuje ďalšie hodnoty

Od sumy stravného (diéty) pri tuzemskej pracovnej ceste v prvom časovom pásme sa odvíjajú viaceré sumy stravného, napríklad maximálny daňový výdavok na stravné alebo minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka), či finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca.

Ako sa tieto zmenia od 1. 10. 2023?

Položka 1. 1.–31. 5. 2023 1. 6.–30. 9. 2023 Od 1. 10. 2023
Minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 € 5,48 € 5,85 €
Minimálny príspevok zamestnávateľa na gastrolístky / finančný príspevok na stravovanie 2,81 € 3,02 € 3,22 €
Maximálny príspevok zamestnávateľa podľa Zákonníka práce 3,74 € 4,02 € 4,29 €

Zamestnávateľ musí poskytovať stravné zamestnancom vopred

Schválenie opatrenia v tak úzkom časovom úseku pre nadobudnutím jeho účinnosti spôsobí komplikácie nejednému zamestnávateľovi. Nemožno totiž zabúdať na to, že gastrolístky a rovnako aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné poskytovať vopred.

Zmeny od 1. 10. 2023 je preto potrebné zapracovať už v septembri a doplatiť zamestnancom rozdiely na stravnom na mesiac október. Doplatenie navýšeného finančného príspevku dodatočne by podľa finančnej správy znamenalo odviesť daň a zaplatiť odvody z takto doplateného rozdielu. Nenaplnil by sa totiž účel, aby sa mohli prostriedky použiť na nákup stravy v reálnom čase.

Andrea Kasanická
Payroll Manager
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.