Pravidla cestovních náhrad na Slovensku a částky pro rok 2024

Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu náleží náhrady prokázaných cestovních výdajů, stravné a další kompenzace. Zorientujte se v podmínkách služebních cest slovenských zaměstnanců a zjistěte, jaké výše náhrad za stravné a použití soukromých vozidel jsou platné v roce 2024.

Náhrady za stravné na Slovensku

Výpočet a nárok na náhrady stravného se odvíjí zejména od toho, kam zaměstnanec vyráží na pracovní cestu a jak dlouho jeho cesta trvá. Poslední změny v oblasti cestovních náhrad se na Slovensku odehrály k 1. 10. 2023. Od ledna 2024 se tedy sazby nemění a zůstávají stejné.  


Tuzemská pracovní cesta

Slovenský zaměstnanec má nárok na stravné za každý kalendářní den pracovní cesty v tuzemsku. S účinností od 1. 10. 2023 jsou sumy tuzemského stravného pro jednotlivá pásma stanoveny takto:

Délka pracovní cesty (pásmo) Tuzemské stravné
5-12 hodin 7,80 €
12-18 hodin 11,60 €
18 a více hodin 17,40 €
Pokud pracovní cesta trvá méně než 5 hodin, a zároveň není zaměstnanci umožněno stravovat se obvyklým způsobem, můžete mu poskytnout stravné až do sumy odpovídající 1. pásmu.


Zahraniční pracovní cesta

Při zahraniční pracovní cestě se přiznává stravné také podle délky trvání cesty, ale pásma jsou jiná. Náhrada vychází ze základních sazeb, které určuje opatření MF SR č. 401/2012 Z. z. pro každou zemi zvlášť. Základní sazba se pak krátí procentem podle pásma, kam služební cesta spadá.

Délka pracovní cesty (pásmo) Zahraniční stravné
do 6 hodin včetně 25 % ze základní sazby stravného
6-12 hodin 50 % ze základní sazby stravného
12 a více hodin 100 % = základní sazba stravného

Zaměstnavatel svému zaměstnanci vyplácí stravné v měně a ve výši stanovené pro stát, kde pracovník v daném kalendářním dni strávil nejvíce hodin. Je-li počet hodin v různých státech stejný, pak stravné poskytne v takové měně a výši, která je pro zaměstnance výhodnější.


Krácení cestovních náhrad za poskytnutí bezplatného jídla

Při výpočtu nároku na tuzemské i zahraniční stravné je třeba zohlednit bezplatně poskytnuté jídlo.

 • Při tuzemské cestě se stravné krátí z hodnoty stravného pro časové pásmo nad 18 hodin.
 • Při zahraniční cestě se stravné krátí z hodnoty stravného pro časové pásmo nad 12 hodin.
Typ bezplatného jídla Krácení stravného
snídaně o 25 %
oběd o 40 %
večeře o 35 %

Náhrady za použití vlastních motorových vozidel při pracovních cestách

Pokud zaměstnanec použije při pracovní cestě soukromé motorové vozidlo na žádost zaměstnavatele, náleží mu základní náhrada za každý ujetý 1 km a k tomu i náhrada za spotřebované pohonné hmoty (PHM).

Výši základní náhrady za 1 km stanovuje opatření MPSVR SR č. 247/2023 Z. z. a od 1. 7. 2023 se nezměnila, takže platí tyto sumy:

Typ motorového vozidla Výše náhrady
jednostopá vozidla a trojkolky 0,071 €
osobní motorová vozidla 0,252 €

Částku náhrady za spotřebované pohonné hmoty pak určuje jejich cena v době použití motorového vozidla přepočítaná dle spotřeby uvedené v technickém průkazu vozidla, popř. v osvědčení o evidenci vozidla. Cenu PHM lze stanovit dvěma způsoby:

 • dokladem o koupi PHM, který doloží zaměstnanec (musí být zřejmá souvislost s pracovní cestou);
 • využitím ceny PHM platné v čase nástupu na pracovní cestu (podle dat Štatistického úradu SR).

Ostatní cestovní náhrady

Kromě výše uvedených má zaměstnanec nárok na proplacení dalších nákladů spojených s pracovní cestou, a to po předložení příslušných dokladů. Mezi nejčastější patří například:

 • ubytování;
 • náklady za použití veřejné dopravy (lístky na MHD, jízdenky na autobus/vlak, letenky, taxi);
 • dálniční známky;
 • parkovné;
 • vstupenky na konference atp.


Se zahraniční pracovní cestou pak souvisí tyto další náhrady:

 • Kapesné. Zaměstnavatel může zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytnout kapesné ve výši maximálně 40 % ustanoveného stravného.
 • Komerční pojištění. Zaměstnanec má nárok na proplacení výdajů za pojištění nevyhnutelných léčebných nákladů v zahraničí. Zároveň mu zaměstnavatel může proplatit i prokázané náklady za jiný druh pojištění.
 • Náhrada za povinné / doporučené očkování. Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu do státu nebo oblasti, na kterou se vztahuje povinné či doporučené očkování, které určuje buď Světová zdravotnická organizace nebo Úrad veřejného zdravotníctva SR, pak má nárok na náhradu takto vynaložených nákladů.
 • Při splnění podmínek má zaměstnanec nárok také na náhrady výdajů za cesty na návštěvu rodiny při zahraniční pracovní cestě a za pohonné hmoty.

Vyloučení souběhu náhrad

Pokud zaměstnanec při zahraniční pracovní cestě tráví určitý čas na území Slovenska, náleží mu stravné v případě, že splní podmínky tuzemské pracovní cesty (tj. na území tuzemska pobývá minimálně 5 h). Současně má nárok na zahraniční stravné dle rozhodného času stráveného mimo území Slovenska.

Když zahraniční pracovní cesta začíná a končí na území SR, musí zaměstnavatel vždy individuálně posoudit dobu, kterou pracovník strávil na území tuzemska a mimo tuzemsko. Rozhodujícím kritériem je čas přechodu státních hranic či odlet/přílet letadla.

Jestliže zahraniční pracovní cesta začíná i končí mimo území SR, o vzniku nároku na náhrady poskytované v EUR či cizí měně rozhoduje zejména:

 • místo nástupu;
 • místo ukončení;
 • čas trvání zahraniční pracovní cesty.

Tyto podmínky se řídí § 16 ods. 3 zákona o cestovných náhradách. Veškeré informace o slovenských cestovních náhradách najdete také na stránkách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Nevíte si rady s účtováním pracovních cest?

Přenechte účetní starosti odborníkům. Postaráme se za vás o zpracování mezd nebo kompletní vedení účetnictví v Česku i na Slovensku. Napište na info@e-cons.cz a rádi s vámi probereme možnosti spolupráce.

Team
E-Consulting
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.