Uplatnenie minimálneho preddavku na zdravotné poistenie

V nadväznosti na zmeny v zákone o zdravotnom poistení, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2023 a o ktorých sme Vás informovali v rámci súhrnu legislatívnych zmien pre rok 2023, dávame dopozornosti tlačivo zverejnené ministerstvom zdravotníctva – Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku.

Doplatok do minimálnej sumy preddavku sa od 1. 1. 2023 aplikuje na zamestnanca, ktorého vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia v príslušnom kalendárnom mesiaci nedosiahol sumu stanoveného minima – 234,42 €. V takom prípade sa zamestnancovi v rámci spracovania miezd vyčísli doplatok do minimálneho preddavku.

Táto povinnosť sa však nevzťahuje na zamestnancov:

  • ktorí sú zároveň poistencami štátu (pracujúci dôchodca, pracujúci študent a pod.)
  • ktorí sú uznaní za zamestnanca so zdravotným postihnutím, s nárokom na zníženú sadzbu poistného.

 

V prípade ak má Váš zamestnanec súčasne viacero pracovných pomerov, alebo je SZČO, respektíve je poistencom štátu a zamestnávateľ doposiaľ nemá informáciu o tejto skutočnosti (napríklad poberateľ rodičovského príspevku), môže si uplatniť výnimku z uplatňovania dopočtu do minimálneho preddavku.

Minimálne poistné sa u takéhoto zamestnanca vypočíta a zohľadní ažv ročnom zúčtovaní poistného.

O uplatnení výnimky informuje takýto zamestnanec formou vyhlásenia: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/financovanie/vzor-min_preddavok.rtf

pričom uvedené tlačivo predkladá zamestnávateľovi pri nástupe do zamestnania.

 

Taktiež je zamestnanec povinný písomne informovať svojho zamestnávateľa o prípadných zmenách v prehlásených skutočnostiach a to do 8 dní odkedy nastala zmena.

 

Prosím informujte svojich zamestnancov, ktorých pracovný pomer začal pred účinnosťou tejto zmeny, aby Vám predložili predpísaný dokument v prípade, ak sa nanich vzťahujú vyššie uvedené skutočnosti – najneskôr však do termínu spracovania miezd za mesiac január 2023. Ak súčasťou doručených podkladov pre spracovanie miezd za 01/2023 nebudú žiadne Oznámenia o neuplatňovaní dopočtu preddavku na poistné, nastavenia výpočtu budú realizované v súlades platnou legislatívou.

Andrea Kasanická
Payroll Manager
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.