Režim OSS (One Stop Shop)

V roce 2015 vyšel v platnost režim MOSS, který se týkal obchodníků, nabízejících v ostatních členských státech Evropské unie elektronické služby.  Tento zvláštní režim jednoho správního místa se letos 01. 07. 2021 převedl do nového režimu OSS (One Stop Shop).

Nově do tohoto režimu spadají podnikatelé, kteří nabízejí jak nehmotné produkty (software), tak fyzické zboží koncovým spotřebitelům ve státech EU (většinou e-shopy).

Do OSS nespadají prodejci umění, starožitnictví, použitého zboží, nových dopravních prostředků nebo dodání zboží s instalací a montáží.

Registrace do režimu OSS je dobrovolná a ne všem prodejcům se vyplácí (pokud prodáváte do EU pouze výjimečně, vstup do OSS se Vám zřejmě nevyplatí). Registrovat se mohou pouze plátci DPH nebo identifikované osoby. Hranice je zde stanovená na 10 000 EUR za kalendářní rok a sčítá se dohromady ze všech členských států EU.

Pro prodejce, kteří se již zaregistrovali do režimu MOSS, zůstává vše při starém. Mění se pouze bankovní účet, na který budou odvádět příslušnou DPH.

Při registraci si podnikatel zvolí jeden ze 3 nabízených režimů:

Režim Evropské unie - podnikatelé z ČR, zboží odesílané z ČR

Dovozní režim - podnikatelé se sídlem v ČR, zboží odesílané z jiné země – např. tzv. dropshipping (prodejce zboží nemá fyzicky na svém skladě, objednávky od klientů zasílá rovnou svému výrobci, který je doručí přímo zákazníkovi)

Režim mimo Evropskou unii - podnikatelé se sídlem v jiném členském státě

Při registraci vznikají prodejci tyto povinnosti:

• Jednou za kvartál podat přiznání v režimu OSS, kde bude zohledněno všechno zboží a služby, které prodal koncovým zákazníkům v ostatních členských státech. Toto přiznání se podává elektronicky přes daňový portál a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Daň se vypočítá v EUR s kurzem z posledního dne zdaňovacího období.

• Pokud u podnikatele nakoupí koncový zákazník z jiného členského státu, je nutné na fakturu uvést DPH jeho země a tuto daň od něj vybrat.

• Podání nulového daňového přiznání – pokud zaregistrovaný obchodník ve zdaňovacím období neuskuteční žádné plnění (neprodá žádné zboží ani službu), má povinnost podat nulové daňové přiznání.

• DPH v jedné částce odvést českému finančnímu úřadu (v EUR), který ji přerozdělí do dalších zemí. Hlavním administrátorem je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj.

Režim jednoho správního místa představuje usnadnění zdanění pro podnikatele, kteří by se jinak museli registrovat k různému DPH v různých státech. V tomto režimu se stačí registrovat ve státě sídla podnikatele a odvádět tak DPH pouze jednomu finančnímu úřadu.

Bára Adamcová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.