Aktualizace místa plnění v režimu MOSS

V důsledku přijetí směrnice Rady (EU) 2017/24551 a novely zákona o DPH s účinností od 27. 3. 2019 došlo ke změnám při stanovení místa plnění u vybraných přeshraničních služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.


A co to vlastně režim MOSS je?
Pokud prodáte elektronickou službu nepodnikateli do EU, vzniká Vám povinnost registrovat se jako osoba identifikovaná k DPH a řešit tuto daň v zemi zákazníka. Abyste se vyhnuli zdlouhavé registraci k DPH v jednotlivých členských státech Evropské unie, kde je nutné podávat daňová přiznání a odvádět zde daň, existuje možnost registrovat se do zvláštního režimu jednoho správního místa (mini-one stop shop = MOSS).

V praxi to znamená, že se registrujete ve svém členském státě do jednoho správního místa prostřednictvím daňového portálu a poté zde můžete podávat daňová přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká. V České republice jednotné správní místo spravuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, kterému se kvartálně podává přiznání k MOSS a platí se daň v Eurech na specifický bankovní účet. Přeposlání platby daně a relevantních částí daňového přiznání do ostatních zemí Evropské unie zajistí Finanční správa ČR, neboli členský stát identifikace.

Změna od 1.1.2019
Změny se týkají podnikatelů, kteří prodávají elektronickou službu nepodnikatelům do států Evropské unie, nemají v jiném členském státě provozovnu a celková hodnota prodejů nepřekročila v aktuálním ani minulém roce 10.000 EUR/rok.

Pokud podnikatel splní všechny tři podmínky, může se rozhodnout, ve které zemi bude místo plnění pro elektronické služby, které poskytuje:

 1. Místo zdanitelného plnění = země zákazníka. V tomto případě bude podnikatel postupovat jako doposud. Faktury vystavuje s DPH daného členského státu, kvartálně podává přiznání k MOSS a odvádí DPH v EUR.
 2. Místo zdanitelného plnění = vlastní země. V tomto případě podléhá prodej pravidlům DPH pro tuzemské plnění a faktury jsou buď bez DPH (u neplátců) nebo s tuzemskou daní (u plátců).

V případě odhlášení z MOSS mohou nastat dvě situace:

 1. poskytovatel vybraných služeb se registroval do MOSS před nabytím účinnosti novely zákona o DPH, tj. do 26. 3. 2019.
  Stávající uživatelé MOSS mají možnost podat odhlášku prostřednictvím podání žádosti o vynětí ze zvláštního režimu jednoho správního místa na elektronickém portálu Finanční správy ČR. Jako důvod uvedou dobrovolné ukončení používání režimu.

  Až do data vynětí z MOSS, tedy do začátku čtvrtletí, které následuje po čtvrtletí, ve kterém byla podána žádost o vynětí z MOSS, musí osoba povinná k dani postupovat podle stávajícího režimu a vystavovat faktury s DPH daného členského státu.

  V případě podání žádosti o vynětí z MOSS z důvodu dobrovolného ukončení používání režimu, se na možnost opětovné registrace do tohoto režimu vztahuje karanténa v délce 2 kalendářních čtvrtletí. Při překročení obratu 10.000EUR je opět místo plnění v jednotlivých členských státech EU.
 2. poskytovatel vybraných služeb se registruje do MOSS po nabytí účinnosti novely zákona o DPH, tj. od 27. 3. 2019

  Osoby povinné k dani, které se nově registrují do MOSS po nabytí účinnosti novely zákona o DPH podají přes portál Finanční správy ČR přihlášku do MOSS.

  V případě, že bude uvedeno datum prvního poskytnutí služby a pokud bude přihláška podaná do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tuto službu poskytla, bude osoba povinná k dani zaregistrovaná k tomuto datu. Pokud v přihlášce pro registraci nebude uvedeno datum poskytnutí služby, bude osoba zaregistrovaná k 1.dni následujícího čtvrtletí po podání přihlášky.

  Osoba povinná k dani je povinna uplatňovat místo plnění v jednotlivých členských státech až do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se registrovala do režimu MOSS. O vynětí z režimu MOSS lze požádat, ale osoba povinná k dani je povinna výše uvedené služby po tuto dobu zdaňovat dle zákonů přímo v jednotlivých členských státech, do kterých učinila plnění.

  I zde platí karanténa 2 kalendářních čtvrtletí pro možnost opětovné registrace do režimu MOSS.

  Podání žádosti o vynětí z MOSS nemusí automaticky znamenat, že osoba povinná k dani změní místo plnění na tuzemsko. Může nastat situace, kdy se osoba povinná k dani rozhodla, že bude odvádět daň v příslušných členských státech EU napřímo.Lucie Vraná

Accounting Consultant Junior


Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.