Liberační balíček III – Prodloužení daňových úlev COVID-19

Z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru, se Ministerstvo financí rozhodlo předložit návrh tzv. Liberačního balíčku III. Tento balíček prodlužuje a současně rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků.

Přiznání k dani z příjmu

Podání daňového přiznání k dani z příjmu a vyúčtování srážkové daně za loňský rok se automaticky prodlužuje až do 18. srpna. Finanční správa však již dříve upozornila, že se neposouvá termín, pouze se odpouští od daných termínů sankce.

O takový odklad není nutné žádat a týká se:

- fyzických osob,

- podnikajících fyzických osob,

- právnických osob.

Jestliže daňové přiznání neuhradíte do 18. srpna, případné sankce se budou počítat od původního termínu, tedy od počátku dubna.

Za každý den zpoždění zaplatíte penále ve výši 0,05 % ze stanovené daně navíc. Letos neplatí ani obvyklá několikadenní toleranční lhůta (tolerance pěti pracovních dnů), kdy můžete daň zaplatit se zpožděním.

Jestliže jste daňové přiznání podali v řádném termínu, ale máte problém odvést daň (peníze potřebujete na jiné výdaje – nájem apod.), můžete se zaplacením počkat až do 18. srpna.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Vláda také schválila plošné prominutí pokut za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pozdě zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí a zálohy spojené s touto daní.

Stát odpouští sankce za všechna opožděná přiznání (původní termín pro podání měl být od 31. března do 31. července 2020). Nyní stačí podat přiznání k této dani bez pokuty až do 31. prosince 2020. Pokud se však zpozdíte s platbou i o pouhý den, úroky z prodlení se Vám vypočítají za každý den od původního data. Vláda také 30. dubna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Nicméně, zatím tento návrh neprošel řádným schvalovacím procesem. Zda vůbec dojde ke zrušení této daně je stále v jednání.

Další daňová opatření v přijatém návrhu Liberačního balíčku III:

- Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků,

- Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 03. 2020 do 31. 12. 2020, avšak pouze v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání z důvodů souvisejících s koronavirem,

- Prominutí správního poplatku za podání žádosti na finanční, či celní úřad podaných do konce roku 2020

- Posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 08. 2020,

- Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 05. 2020,

- Posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 – pouze subjektům, u kterých došlo v roce 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů, nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence, … Nový termín se posouvá do 18. 08. 2020.

Aby Liberační balíček III vstoupil v platnost, musí návrh ještě schválit Parlament, Senát a podepsat prezident republiky.

Bára Adamcová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.