Domů Liberační balíček III – Prodloužení daňových úlev COVID-19

Liberační balíček III – Prodloužení daňových úlev COVID-19

25. 06. 2020

Z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru, se Ministerstvo financí rozhodlo předložit návrh tzv. Liberačního balíčku III. Tento balíček prodlužuje a současně rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků.

Přiznání k dani z příjmu

Podání daňového přiznání k dani z příjmu a vyúčtování srážkové daně za loňský rok se automaticky prodlužuje až do 18. srpna. Finanční správa však již dříve upozornila, že se neposouvá termín, pouze se odpouští od daných termínů sankce.

O takový odklad není nutné žádat a týká se:

– fyzických osob,

– podnikajících fyzických osob,

– právnických osob.

Jestliže daňové přiznání neuhradíte do 18. srpna, případné sankce se budou počítat od původního termínu, tedy od počátku dubna.

Za každý den zpoždění zaplatíte penále ve výši 0,05 % ze stanovené daně navíc. Letos neplatí ani obvyklá několikadenní toleranční lhůta (tolerance pěti pracovních dnů), kdy můžete daň zaplatit se zpožděním.

Jestliže jste daňové přiznání podali v řádném termínu, ale máte problém odvést daň (peníze potřebujete na jiné výdaje – nájem apod.), můžete se zaplacením počkat až do 18. srpna.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Vláda také schválila plošné prominutí pokut za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pozdě zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí a zálohy spojené s touto daní.

Stát odpouští sankce za všechna opožděná přiznání (původní termín pro podání měl být od 31. března do 31. července 2020). Nyní stačí podat přiznání k této dani bez pokuty až do 31. prosince 2020. Pokud se však zpozdíte s platbou i o pouhý den, úroky z prodlení se Vám vypočítají za každý den od původního data. Vláda také 30. dubna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Nicméně, zatím tento návrh neprošel řádným schvalovacím procesem. Zda vůbec dojde ke zrušení této daně je stále v jednání.

Další daňová opatření v přijatém návrhu Liberačního balíčku III:

– Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků,

– Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 03. 2020 do 31. 12. 2020, avšak pouze v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání z důvodů souvisejících s koronavirem,

– Prominutí správního poplatku za podání žádosti na finanční, či celní úřad podaných do konce roku 2020

– Posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 08. 2020,

– Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 05. 2020,

– Posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 – pouze subjektům, u kterých došlo v roce 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů, nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence, … Nový termín se posouvá do 18. 08. 2020.

Aby Liberační balíček III vstoupil v platnost, musí návrh ještě schválit Parlament, Senát a podepsat prezident republiky.

Bára Adamcová
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.