Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí potvrzeno

V červenci tohoto roku byl Poslaneckou Sněmovnou schválen vládní návrh zákona, kterým bylo zrušeno zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. V srpnu byl návrh projednán Senátem, který ho však vrátil zpět Poslanecké Sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Návrh zákona byl znovu projednán v září, a to 15. 9. 2020, kdy Poslanecká Sněmovna definitivně potvrdila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Zrušení následně 18.9.2020 potvrdil podpisem zákona prezident. Nyní se čeká pouze na vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V současnosti je povinnost podávat daňové přiznání a platit daň z nabytí nemovitých věcí odsunuta až do 31. 12. 2020. Toto opatření bylo schválené v rámci vládního Liberačního balíčku III. Ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí dochází zpětně k 31. 3. 2020, týká se tedy nemovitostí, u kterých došlo k zápisu vkladu do katastru nemovitostí k 1. 12. 2019 a později, kde uplynula lhůta pro podání daňového přiznání k 31. 3. 2020 nebo později. Daň z nabytí nemovitých věcí je u těchto nemovitostí zrušena dnem vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.

Součástí zákona, kterým se ruší daň z nabytí nemovitých věcí, jsou i změny zákona o daních z příjmů, které jsou následující:

· prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let u nemovitostí nabytých po 1. 1. 2021,

· snížení maximálního odpočtu úroků z hypoték ze současných 300 tis. Kč na polovinu, tedy 150 tis. Kč, u hypoték uzavřených od 1. 1. 022.

Zuzana Dušilová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.