Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – další vývoj

Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., a od 1.1.2014 nahradila daň z převodu nemovitých věcí. V současné době je projednáváno její zrušení, které bylo navrženo v rámci koronavirových opatření. Výše daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % základu daně a její splatnost je stanovena do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k zápisu vkladu do katastru nemovitostí.

Vládní návrh zákona, který ruší zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 8.7.2020. Tento návrh byl dále postoupen Senátu, který by ho měl projednat nejpozději do 19.8.2020. Pokud by byl návrh schválen, byl by dále postoupen k podpisu prezidentovi a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů, čímž by vešel v účinnost.

Rozhodný den je stanoven na 31. 3. 2020

Schválením návrhu zákona by došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to zpětně k 31.3.2020. Daň z nabytí nemovitých věcí by se tudíž neplatila u nemovitostí, u kterých došlo k zápisu vkladu do katastru nemovitostí k 1.12.2019 a později.

Povinnost podávat daňové přiznání a platit daň z nabytí nemovitých věcí je v tuto chvíli odsunuto až do 31.12.2020. Toto opatření bylo schválené v rámci vládního Liberačního balíčku III. Do té doby by měl být vládní návrh zákona, který ruší daň z nabytí nemovitých věcí, přijat.

U nemovitostí, kde došlo k uplynutí lhůty pro podání přiznání i její zaplacení před 31.3.2020, se pro povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí použije zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Změny zákona o daních z příjmů

Součástí návrhu zákona, který ruší daň z nabytí nemovitých věcí, jsou i změny zákona o daních z příjmů. Tyto změny jsou následující:

- prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let u nemovitostí nabytých po 1.1.2021,

- snížení maximálního odpočtu úroků z hypoték ze současných 300 tis. Kč na polovinu a to u hypoték uzavřených od 1.1.2022.

Vládní návrh zákona byl projednán Senátem dne 12.8.2020. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí prozatím nebylo přijato, Senát vrátil návrh zákona zpět Poslanecké Sněmovně spolu s pozměňovacími návrhy. K projednání zákona dojde pravděpodobně opět v září tohoto roku.

Zuzana Dušilová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.