Změny v zálohách na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ v roce 2020 (ČR)

S příchodem nového roku 2020 se zvyšují minimální zálohy OSVČ pro zdravotní a sociální pojištění. Pro hlavní činnost se navyšují zálohy na zdravotní pojištění na 2 352,- Kč měsíčně a zálohy na sociální pojištění na 2 544,- Kč měsíčně.


Pro vedlejší samostatně výdělečnou činnost se navyšuje minimální výše záloh na sociální pojištění z dosavadních 955,- Kč měsíčně na 1 018,- Kč. Zálohy na zdravotní pojištění se neplatí.

Změny vyplývají z nařízení vlády, které vyšlo ve Sbírce zákonů. Tato nařízení stanovují všeobecný vyměřovací základ 32 510,- Kč a přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení ve výši 1,0715. Průměrná mzda pro účely pojistného v roce 2020 tak činí 34 835,- Kč.

Nemocenské pojištění

Dále si může OSVČ nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 % - v minimální výši 126,- Kč měsíčně. Nemocenské pojištění je pro živnostníky a další podnikatele dobrovolné. Pokud se pro něj rozhodnou, měli by opět platit aspoň minimální pojistné. To se odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, který stát určil na 6 000,- Kč (tahle částka platí od ledna 2019, pro rok 2020 se nemění).

Splatnost záloh

Zálohy na sociální pojištění v nové výši musí OSVČ začít platit v roce 2020 nejpozději od měsíce, ve kterém podali přehled o příjmech a výdajích za rok 2019.

Zálohy na zdravotní pojištění se musí uhradit do 8. dne následujícího měsíce, tedy záloha v minimální výši za leden 2020 se musí uhradit do 8. 2. 2020.

Paušální daň

Od roku 2021 se plánuje zavedení paušální daně pro malé živnostníky s obratem do 1 mil. Kč. Při uplatnění paušálu se podnikatelé budou moci vyhnout odvodům zdravotního a sociálního pojištění a zbavit se tak nadbytečného papírování.

Paušální daň bude pravděpodobně ve výši 5 500 Kč měsíčně a má v ní být zahrnut odvod zdravotního pojištění (2 400 Kč), sociální ho pojištění (3 000 Kč) a daň z příjmu (100 Kč).

O dalších podrobnostech o paušální dani Vás budeme včas informovat.


Michal Matušínský

Accounting Consultant Assistant


Daniel Pristach
CEO E-Consulting Czech
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.