Domů Změny v odpisování nehmotného majetku

Změny v odpisování nehmotného majetku

29. 01. 2018

O změnách týkající se nehmotného majetku, které jsou součástí daňového balíčku 2017, jsme již psali v jednom z našich dřívějších článků. Pojďme si informace připomenout a vzhledem k účinnosti novely v průběhu roku (nikoliv k 1.1.) si uveďme i konkrétní příklad.

Úprava platná před účinností daňového balíčku, tj. před 1.7.2017, obsažená v § 32a odst. 4 zákona o dani z příjmů, definuje pevně stanovenou dobu daňového odpisování pro nehmotný majetek (ke kterému poplatník nemá užívací právo na dobu určitou) následovně:

‍Dalšími platnými zásadami odpisování nehmotného majetku jsou:

  • Odpisování začíná od měsíce následujícího po zařazení nehmotného majetku do užívání
  • Odpisování probíhá bez možnosti jeho přerušení
  • Odpisování probíhá rovnoměrně
  • Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce

Novelou jsou ponechány veškeré zásady v původním znění, pouze se doplňuje, že výše zmíněná doba odpisování majetku je dobou minimální, lze ji tedy libovolně prodloužit.

Novela se nevztahuje na nehmotný majetek, u něhož bylo zahájeno odpisování před nabytím účinnosti toho zákona, kdy se postupuje podle § 32a odst. 4 a 6 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.

Novou právní normu lze tedy použít pro nehmotný majetek, jehož odpisy započaly po 1. 7. 2017. Je však třeba si dát pozor na přechodná ustanovení, dle kterých lze prodlouženou dobu odpisování prakticky použít až pro zdaňovací období započaté po 1. 7. 2017. Možnost prodloužení doby odepisování je tedy v případě, kdy má účetní jednotka účetní období shodné s kalendářním rokem, možná až v roce 2018.

Příklad: V září 2017 proběhlo zařazení nehmotného majetku/nakoupeného software do užívání, u kterého byla účetní jednotkou zvolena doba odepisování na 48 měsíců (již v souladu s novelou). V měsících říjen až prosinec 2017 je však možné uplatnit měsíčně pouze 1/36 pořizovací ceny, protože odpisy v souladu s prodlouženou dobou odepisování (tedy 1/48) je možné uplatnit až od ledna 2018.

Připomeňme si také postup odpisování v případě provedeného technického zhodnocení na nehmotném majetku, kdy za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Poplatník pak pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny, kterou poníží o již uplatněné odpisy. Odepisuje takto od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování (vycházející z výše uvedených minimálních dob), nejméně však:

a) audiovizuální díla po dobu 9 měsíců,
b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,
c) nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby sjednané smlouvou,
d) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců

Je třeba tedy vždy porovnávat zbývající dobu odepisování s touto minimální dobou – pokud např. technicky zhodnotíme software v 15. měsíci jeho životnosti, v 16. měsíci jeho doby životnosti odepisujeme minimálně 1/18 nikoliv 1/16 zůstatkové ceny zvýšené o provedené technické zhodnocení.

Jitka Levová, Accounting Consultant Senior
Nadija Šlenčáková, Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.