Změny v oblasti DPH v legislativě Slovenské republiky od 1.1.2021

Na Slovensku schválil parlament dne 5.11.2020 návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, který upravuje některá ustanovení zákona od 1.1.2021. S těmi nejdůležitějšími z nich si Vás nyní dovolujeme seznámit.

Oprava základu daně při nezaplacení za dodání zboží či služby

Zákon o DPH zavádí nově § 25a, který dává dodavatelům možnost opravit/snížit si základ daně při dodání zboží nebo služby v tuzemsku, kterému jeho odběratel nezaplatil (úplně či částečně) a jeho pohledávka se zároveň stala nevymahatelnou. Zároveň i odběratel, který nezaplatil, bude povinný opravit si odpočítané DPH. Pro jednodušší důkazní povinnost vůči daňovému úřadu doporučujeme mít sepsanou interní směrnici na to, která pohledávka je nevymahatelná a jak se pohledávky u daňového subjektu vymáhají. S tímto institutem bude zřejmě nastávat poměrně velké riziko na straně dodavatele, jak odběratele donutit, aby si také upravil odpočet DPH.

Za nevymahatelné pohledávky se považují např. pohledávky vymáhané v exekučním řízení, pohledávky u firem v konkurzu či vůči odběratelům, které zanikly. Dle zákona o DPH je pohledávka do výše EUR 300 vč. DPH nevymahatelná ve chvíli, kdy uplynulo od její splatnosti více než 12 měsíců. Nutné je ale vykonat jakýkoli úkon pro vymožení dané pohledávky.

Opravy základů daně nebude možné provádět u propojených osob, kde je pochybnost o dodání dodávky, či pokud bylo dodáno odběrateli, který již v té době se nacházel v konkurzu.

Zároveň bude nutné zaslat opravný daňový doklad druhé straně, aby věděla, jak základ daně/DPH upravit. Doporučujeme si nechat potvrdit i opravný daňový doklad odběratelem, že ho obdržel a stvrdit nám to svým podpisem. Opravu základu daně je odběratel oprávněn vykonat nejpozději do 3 let od posledního dne lhůty na podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží či služba dodaná.

Oprava základu daně by měla být možná u vystavených dokladů od 1.1.2021.

Prokázání odeslání zboží při dodání do jiného členského státu či při jeho vývozu

V §43 odst. 5 dochází ke zpřísnění a zpřesnění průkaznosti při odeslání zboží do jiného členského státu. Doplnění je převzaté ze směrnice EU.

V § 47 odst. 3 se doplňuje možnost prokázat odeslání nebo přepravu zboží do třetí země (vývoz zboží) a to nejen celním prohlášením, kde je celním orgánem potvrzený výstup zboží z území EU, ale i ústním celním vyhlášením režimu vývozu či i jinými důkazními prostředky, které dokládají vývoz zboží do třetí země např. dokladem o zaplacení či potvrzeným dodacím listem od příjemce zboží.

Gabriela Karásková

Accounting Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.