Domů Změny v oblasti DPH v legislativě Slovenské republiky od 1.1.2021

Změny v oblasti DPH v legislativě Slovenské republiky od 1.1.2021

04. 01. 2021

Na Slovensku schválil parlament dne 5.11.2020 návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, který upravuje některá ustanovení zákona od 1.1.2021. S těmi nejdůležitějšími z nich si Vás nyní dovolujeme seznámit.

Oprava základu daně při nezaplacení za dodání zboží či služby

Zákon o DPH zavádí nově § 25a, který dává dodavatelům možnost opravit/snížit si základ daně při dodání zboží nebo služby v tuzemsku, kterému jeho odběratel nezaplatil (úplně či částečně) a jeho pohledávka se zároveň stala nevymahatelnou. Zároveň i odběratel, který nezaplatil, bude povinný opravit si odpočítané DPH. Pro jednodušší důkazní povinnost vůči daňovému úřadu doporučujeme mít sepsanou interní směrnici na to, která pohledávka je nevymahatelná a jak se pohledávky u daňového subjektu vymáhají. S tímto institutem bude zřejmě nastávat poměrně velké riziko na straně dodavatele, jak odběratele donutit, aby si také upravil odpočet DPH.

Za nevymahatelné pohledávky se považují např. pohledávky vymáhané v exekučním řízení, pohledávky u firem v konkurzu či vůči odběratelům, které zanikly. Dle zákona o DPH je pohledávka do výše EUR 300 vč. DPH nevymahatelná ve chvíli, kdy uplynulo od její splatnosti více než 12 měsíců. Nutné je ale vykonat jakýkoli úkon pro vymožení dané pohledávky.

Opravy základů daně nebude možné provádět u propojených osob, kde je pochybnost o dodání dodávky, či pokud bylo dodáno odběrateli, který již v té době se nacházel v konkurzu.

Zároveň bude nutné zaslat opravný daňový doklad druhé straně, aby věděla, jak základ daně/DPH upravit. Doporučujeme si nechat potvrdit i opravný daňový doklad odběratelem, že ho obdržel a stvrdit nám to svým podpisem. Opravu základu daně je odběratel oprávněn vykonat nejpozději do 3 let od posledního dne lhůty na podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém bylo zboží či služba dodaná.

Oprava základu daně by měla být možná u vystavených dokladů od 1.1.2021.

Prokázání odeslání zboží při dodání do jiného členského státu či při jeho vývozu

V §43 odst. 5 dochází ke zpřísnění a zpřesnění průkaznosti při odeslání zboží do jiného členského státu. Doplnění je převzaté ze směrnice EU.

V § 47 odst. 3 se doplňuje možnost prokázat odeslání nebo přepravu zboží do třetí země (vývoz zboží) a to nejen celním prohlášením, kde je celním orgánem potvrzený výstup zboží z území EU, ale i ústním celním vyhlášením režimu vývozu či i jinými důkazními prostředky, které dokládají vývoz zboží do třetí země např. dokladem o zaplacení či potvrzeným dodacím listem od příjemce zboží.

Gabriela Karásková
Accounting Manager

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.