Změny stravného na Slovensku od 01.01.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 07.12. 2022 opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2023 zvyšujú sumy stravného.

Sumy stravného pre pracovné cesty sa menia nasledovne:

  • Prečasové pásmo 5 až 12 hodín zo sumy 6,40 € na 6,80 €
  • Prečasové pásmo 12 až 18 hodín zo sumy 9,60 € na 10,10 €
  • Prečasové pásmo nad 18 hodin zo sumy 14,50 € na 15,30 €

Táto zmena zároveň ovplyvňuje:

  • Príspevky na stravovanie – v zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravné vo výške najmenej 55% z ceny jedla, maximálne však 55% zo sumy stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5-12 hodín – t.j. od 01.01.2023 maximálne vo výške 3,74 EUR (ide o daňovo uznateľný     výdavok pre zamestnávatela).
  • Stravné lístky – zákoník práce stanovuje minimální hodnotu stravenky, která musí byť najmenej 75 % stravného (z náhrady při pracovnej ceste, která trvá 5-12 hodin), teda od 01.01.2023 se minimální hodnota zvyšuje zo 4,80 EUR na 5,10 EUR.
  • Ak zamestnávateľ poskytuje finančný príspevok na stravovanie, minimálna suma príspevku činí 55% z hodnoty stravného lístka, t.j. od 01.01.2023 bude minimálna hodnota 2,81 EUR. Finančný príspevok na stravné sa poskytuje vždy dopředu, aby zamestnanec mal k dispozícii finančné prostriedky už prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Preto je potřebné zohľadniť uvedené zmeny už na konci decembra 2022.

Mgr. Andrea Kasanická
Payroll Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.