Změny stravného na Slovensku od 01.01.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo dňa 07.12. 2022 opatrenie, ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2023 zvyšujú sumy stravného.

Sumy stravného pre pracovné cesty sa menia nasledovne:

  • Prečasové pásmo 5 až 12 hodín zo sumy 6,40 € na 6,80 €
  • Prečasové pásmo 12 až 18 hodín zo sumy 9,60 € na 10,10 €
  • Prečasové pásmo nad 18 hodin zo sumy 14,50 € na 15,30 €

Táto zmena zároveň ovplyvňuje:

  • Príspevky na stravovanie – v zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi príspevok na stravné vo výške najmenej 55% z ceny jedla, maximálne však 55% zo sumy stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5-12 hodín – t.j. od 01.01.2023 maximálne vo výške 3,74 EUR (ide o daňovo uznateľný     výdavok pre zamestnávatela).
  • Stravné lístky – zákoník práce stanovuje minimální hodnotu stravenky, která musí byť najmenej 75 % stravného (z náhrady při pracovnej ceste, která trvá 5-12 hodin), teda od 01.01.2023 se minimální hodnota zvyšuje zo 4,80 EUR na 5,10 EUR.
  • Ak zamestnávateľ poskytuje finančný príspevok na stravovanie, minimálna suma príspevku činí 55% z hodnoty stravného lístka, t.j. od 01.01.2023 bude minimálna hodnota 2,81 EUR. Finančný príspevok na stravné sa poskytuje vždy dopředu, aby zamestnanec mal k dispozícii finančné prostriedky už prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Preto je potřebné zohľadniť uvedené zmeny už na konci decembra 2022.

Mgr. Andrea Kasanická
Payroll Manager

Daniel Pristach
CEO E-Consulting Czech
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.