Domů Evidence brigádníků a nové limity pro odvody. Od kdy platí nová pravidla DPP?

Evidence brigádníků a nové limity pro odvody. Od kdy platí nová pravidla DPP?

14. 06. 2024
Změny brigád na DPP od července 2024 a od ledna 2025

Od 1. 7. 2024 a následně od 1. 1. 2025 začnou platit další úpravy pravidel dohod o provedení práce (DPP). Ke změnám dochází zejména z toho důvodu, že DPP nemají sloužit jako jediný zdroj příjmů zaměstnanců, ale pouze jako doplňkový a příležitostný přivýdělek. Další motivací je snaha zachovat osvobození příjmu zaměstnance od placení pojistného u jednoho zaměstnavatele.

Změny od 1. 7. 2024 – evidence dohod 

S platností od července 2024 mají zaměstnavatelé povinnost: 

  • oznamovat data nástupu a výstupu ze zaměstnání u všech dohod, a to včetně zaměstnanců, kteří nepřesáhnou rozhodný příjem pro účast na pojištění;
  • zasílat měsíční hlášení s informací o vyměřovacích základech zaměstnanců na DPP, a to i v případě, že nepřesáhnou rozhodný příjem pro odvod pojistného.

Oznámení o nástupu se týká i dohod uzavřených před 1. 7. 2024, které jsou stále aktivní – jako zaměstnavatel je musíte tzv. donahlásit s dřívějším datem nástupu.

Registr dohod bude spravovat Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zaměstnavatelé do něj budou moci nahlížet.

Změny od 1. 1. 2025 – nové limity pro odvody 

Úpravy limitů pro odvody pojistného měly podle původního návrhu platit už letos, ale nakonec došlo k posunu termínu a současně ke změně navrhovaných pravidel. Schválená verze zákona od ledna 2025 zavádí:

  • Režim oznámené dohody – na tento režim se bude vztahovat limit 25 % průměrné mzdy (pro rok 2024 by byl tento limit 10 500 Kč, předpoklad pro rok 2025 je 11 000 Kč). Pokud zaměstnanec limit nepřesáhne, nebude muset z dané dohody odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Nicméně zaměstnavatel si bude muset tuto dohodu tzv. „rezervovat“ u ČSSZ. Takto rezervovat půjde pouze jedna dohoda každého zaměstnance, i kdyby uzavřel více dohod u různých zaměstnavatelů.
  • Režim neoznámených dohod – u ostatních DPP jednoho zaměstnance, které nebudou v režimu oznámené dohody, se bude postupovat stejně jako v ostatních pracovněprávních vztazích. To znamená, že zaměstnanec odvede pojistné, pokud si vydělá 4 000 Kč a více (tato výše platí v roce 2024, pro rok 2025 se předpokládá hranice 4 500 Kč). 

Zaměstnanec si sám zvolí, kterou z dohod chce u ČSSZ evidovat jako oznámenou. Rezervace bude vždy platná po celý kalendářní měsíc, a to i v případě, že dohoda v průběhu měsíce skončí. Pokud by tedy např. zaměstnanec v daném měsíci uzavřel další dohodu, tak si ji nemůže zarezervovat.  

Další rezervaci lze provést až v následujícím kalendářním měsíci za předpokladu, že druhý zaměstnavatel řádně nahlásí ukončení rezervované dohody. Pokud tak neučiní, tak je možné rezervaci ukončit i na žádost zaměstnance – ukončení dohody doloží České správě sociálního zabezpečení. 

ČSSZ bude také předávat informace o zaměstnancích registrovaných v režimu oznámené dohody příslušným zdravotním pojišťovnám, aby bylo zřejmé, ze které dohody neplyne povinnost odvádět pojistné.

V praxi také zřejmě nastane situace, kdy příjem z oznámené dohody překročí limit pro odvody (25 % z průměrné mzdy). Pak bude zaměstnavatel postupovat klasicky – z odměny odvede příslušné pojistné na sociální a zdravotní pojištění, jako by se nejednalo o oznámenou dohodu.

Stejný princip jako při odvodu pojistného bude zachován i při odvodu daně z příjmu. Tzn. pokud odměna zaměstnance nepřesáhne rozhodný příjem (limit) a zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka, odvede se daň srážková, při překročení limitu to bude daň zálohová.

Jak zvládnout změny? Automatizujte zpracování mezd a ušetřete 

Změny zákonů jako jednotlivci neovlivníme. Může se stát, že vám kvůli novelám vzrostou náklady na brigádníky a související administrativu. Jiné věci ale ovlivnit můžete. Díky automatizaci zpracování mezd například snížíte náklady až o 30 %! Chytré nástroje vám totiž ušetří spoustu času.

Ještě zpracováváte mzdy ručně? Obraťte se na nás – rádi vám pomůžeme s převedením mzdové agendy do onlinu i samotným účtováním.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.