Změny a opatření pro podnikatele COVID-19 (Daňové úlevy a EET)

AKTUALIZACE - Změny a opatření pro podnikatele COVID-19

Daňové úlevy a EET


Ministerstvo financí a Finanční správa zareagovali na aktuální stav a snaží se přijatými opatřeními překlenout vyhlášený nouzový stav.

Zde přikládáme v tuto chvíli přehled všech realizovaných opatření v rámci liberačních balíčků Ministerstva financí.

Oblast daně z příjmu právnických a fyzických osob

 • plošné prominutí pokuty za opožděné podání i platbu doplatku na dani u přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020,
 • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem (může se jednat o onemocnění nebo karanténu účetních nebo jiných klíčových zaměstnanců),
 • zrušení zálohy na DPFO a DPPO splatnou k 15. červnu 2020 bez nutnosti samostatné žádosti,
 • zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání za rok 2019 a 2018.

Oblast DPH

 • plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000,- Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020,
 • možnost bez pokuty podat kontrolní hlášení později spolu s přiznáním k DPH a zaplacením daně (nutno podat do 4 pracovních dnů),
 • ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.
 • plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

Silniční daň

 • plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.Oblast daně z nabytí nemovitosti

 • plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.

Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020.

 • daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020, současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí,


Oblast EET

 • pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců,
 • dochází k odložení startu poslední vlny EET o 3 měsíce od ukončení nouzového stavu, tedy nejdříve tedy k 1. 7. 2020.


Barbora Hrivíková

Accounting Consultant Assistant


Důležité odkazy:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

https://www.komora.cz/koronavirus/Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.