Domů Změny a opatření pro podnikatele COVID-19, 14.4.2020 AKTUALIZACE

Změny a opatření pro podnikatele COVID-19, 14.4.2020 AKTUALIZACE

31. 03. 2020

14.4.2020 AKTUALIZACE – Přímá finanční podpora pro OSVČ

COVID-19

Ministerstvo financí a Finanční správa přepracovali návrh přímé podpory pro OSVČ zasažené koronavirem. V této finální verzi byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 7.4.2020 a následně i Senátem a o to ještě před Velikonocemi.

Již nyní je tedy možné žádat o přímou podporu, tzn. kompenzační bonus, a to vyplněním formuláře, který naleznete na tomto odkazu.

https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687

Nově nastavené podmínky jsou benevolentnější pro podnikatele, aby na ně dosáhla co největší skupina drobných živnostníků a podnikatelů. Cílem stále zůstává, aby žadatelé získali finanční prostředky do konce dubna 2020.

Na finanční podporu od státu ve výši 25 000,- Kč bude mít nárok OSVČ, která vyplní žádost a zároveň splňuje následující požadavky:

  • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (tedy např. živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce atd.),
  • její podnikatelská činnost je činností hlavní,
  • podnikatelská činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání,
  • OSVČ měla aktivní živnostenský list ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (týká se sezónního podnikání),
  • OSVČ prohlásí, že nemohla podnikat zcela nebo z části, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením, které je součástí žádosti.

Za období od 12. března do 30. dubna 2020 jednorázová částka podpory činí tedy 25 000,- Kč a to za plný uvedený počet dnů. V přepočtu se jedná o podporu ve výši Kč 500,- za jeden den.

Žádost o finanční podporu

Žádost o získání finanční podpory je velmi jednoduchá, jednostránková a obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na výše uvedený kompenzační bonus. Dále také číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána.

Žádosti je možné posílat e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelnou či vhodit do sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Žádost o podporu musí být zaslána nejpozději do 30. června 2020, na později zaslané žádosti již nebude brán zřetel.

Další detaily či odpovědi na nejčastější otázky naleznete na tomto odkazu

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Gabriela Karásková
Accounting Manager

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.