Změny a opatření pro podnikatele COVID-19, 14.4.2020 AKTUALIZACE

14.4.2020 AKTUALIZACE – Přímá finanční podpora pro OSVČ

COVID-19

Ministerstvo financí a Finanční správa přepracovali návrh přímé podpory pro OSVČ zasažené koronavirem. V této finální verzi byl schválen Poslaneckou sněmovnou dne 7.4.2020 a následně i Senátem a o to ještě před Velikonocemi.

Již nyní je tedy možné žádat o přímou podporu, tzn. kompenzační bonus, a to vyplněním formuláře, který naleznete na tomto odkazu.

https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687

Nově nastavené podmínky jsou benevolentnější pro podnikatele, aby na ně dosáhla co největší skupina drobných živnostníků a podnikatelů. Cílem stále zůstává, aby žadatelé získali finanční prostředky do konce dubna 2020.

Na finanční podporu od státu ve výši 25 000,- Kč bude mít nárok OSVČ, která vyplní žádost a zároveň splňuje následující požadavky:

  • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (tedy např. živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce atd.),
  • její podnikatelská činnost je činností hlavní,
  • podnikatelská činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání,
  • OSVČ měla aktivní živnostenský list ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (týká se sezónního podnikání),
  • OSVČ prohlásí, že nemohla podnikat zcela nebo z části, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením, které je součástí žádosti.


Za období od 12. března do 30. dubna 2020 jednorázová částka podpory činí tedy 25 000,- Kč a to za plný uvedený počet dnů. V přepočtu se jedná o podporu ve výši Kč 500,- za jeden den.


Žádost o finanční podporu

Žádost o získání finanční podpory je velmi jednoduchá, jednostránková a obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na výše uvedený kompenzační bonus. Dále také číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána.


Žádosti je možné posílat e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelnou či vhodit do sběrných boxů umístěných před finančními úřady.


Žádost o podporu musí být zaslána nejpozději do 30. června 2020, na později zaslané žádosti již nebude brán zřetel.Další detaily či odpovědi na nejčastější otázky naleznete na tomto odkazu

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055Gabriela Karásková

Accounting Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.