Změna záloh pro OSVČ na rok 2023

S příchodem nového roku 2023 se zvyšují minimální zálohy OSVČ pro zdravotní a sociální pojištění. Pro hlavní činnost se navyšují zálohy na zdravotní pojištění na 2 722,- Kč měsíčně z dosavadních 2 627,- Kč. Zálohy na sociální pojištění na 2 944,- Kč měsíčně z původních 2 841,- Kč.

Pro vedlejší samostatně výdělečnou činnost se navyšuje minimální výše záloh na sociální pojištění o 41,- Kč na 1 178,- Kč měsíčně. Tato záloha se neplatí pouze v prvním roce výkonu vedlejší činnosti. Zálohy na zdravotní pojištění se u této činnosti nehradí.

Nemocenské pojištění

Dále si může OSVČ nepovinně hradit nemocenské pojištění ve výši 2,1 % - v minimální výši 168,- Kč měsíčně. Nemocenské pojištění je pro živnostníky a další podnikatele dobrovolné. Pokud se pro něj rozhodnou, měli by opět platit alespoň minimální pojistné. Pojistné se odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, který je pro nový rok 8 000,- Kč.

Splatnost záloh

Zvýšená záloha na sociální pojištění pro OSVČ bude platit od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém OSVČ podala přehled za rok 2022. Zálohy na zdravotní pojištění se musí uhradit do 8. dne následujícího měsíce, tedy nová záloha v minimální výši 2 722,- Kč za leden 2023 se musí uhradit do 8. 2. 2023.

Paušální daň

Od ledna 2021 se mohou podnikatelé dobrovolně přihlásit k platbě paušální daně. Tato daň platí pro malé živnostníky, kteří jsou neplátci DPH. Paušální daň se nově dělí na 3 pásma podle příjmů ze samostatné činnosti:

Mezi pásmy bude možné přecházet, ale pouze vždy do vyššího pásma. Pokud se ale podnikatel přesune do vyššího pásma, musí v něm minimálně jedno zdaňovací období zůstat.

Při uplatnění paušálu se podnikatelé budou moci vyhnout odvodům zdravotního a sociálního pojištění a zbavit se tak nadbytečné byrokracie. Přihlásit se však musí nejpozději do pondělí 10. ledna 2023.

Paušální daň je splatná 20. den každého zálohového měsíce, která se posílá na účet místně příslušného finančního úřadu. Výhodou tohoto režimu je, že OSVČ nemusí nadále řešit daňové přiznání a přehledy. Nevýhodou je, že podnikatelé již nebudou moci uplatnit daňové slevy, ani daňové zvýhodnění a daňový bonus.

 

Martin Košťák

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.