Zmena stravného na Slovensku od 01.06.2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo k 01.06.2018 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného č. 148/2018 Z.z.. Účelom tohto opatrenia je zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy upravené opatrením ministerstva práce k 1. decembru 2016.

Sumy stravného pre pracovné cesty sa zvýšia nasledovne:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €,  
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 .                  

Zmena týchto súm ovplyvňuje okrem výšky stravného poskytovaného na pracovnej ceste aj ďalšie oblasti, ako je minimálna hodnota stravných lístkov zamestnancov a výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie.

Podľa Zákonníka práce musí byť hodnota stravného lístka najmenej 75 % zo sumy stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín. V praxi to teda znamená, že zamestnanec má od 1. júna nárok na stravný lístok v minimálnej hodnote 3,60 EUR.

Podľa zákona si môže zamestnávateľ uplatniť do daňových nákladov 55 % z ceny jedla poskytnutého zamestnancovi. V prípade, že poskytuje zamestnancom stravné lístky, minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné je 55 % z minimálnej hodnoty stravného lístka, t.j. 1,98 EUR. Maximálna hranica sa určuje ako 55 % z výšky stravného pri pracovnej ceste trvajúcej 5-12 hodín, čo znamená, že od júna zamestnávateľ môže prispieť zamestnancovi na stravu z hľadiska daňovej uznateľnosti maximálne 2,64 EUR.

Tým E-Consulting Czech

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.