Změna místa plnění v režimu MOSS od 1.1.2019

Směrnice Rady (EU) 2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065 s účinkem od 1.1.2019 se zabývá zjednodušením pro drobné podnikatele v oblasti režimu MOSS. I přes to, že Česká republika nestihla přijmout tyto změny do novely zákona o DPH k 1.1.2019, uplatňuje se přímý účinek těchto směrnic. Osoby povinné k dani tak podle nich mohou postupovat až do okamžiku nabytí účinnosti novely zákona o DPH.

A co to vlastně režim MOSS je?
Pokud prodáte elektronickou službu nepodnikateli do EU, vzniká Vám povinnost registrovat se jako osoba identifikovaná k DPH a řešit tuto daň v zemi zákazníka. Abyste se vyhnuli zdlouhavé registraci k DPH v jednotlivých členských státech Evropské unie, kde je nutné podávat daňová přiznání a odvádět zde daň, existuje možnost registrovat se do zvláštního režimu jednoho správního místa (mini-one stop shop = MOSS).

V praxi to znamená, že se registrujete ve svém členském státě do jednoho správního místa prostřednictvím daňového portálu a poté zde můžete podávat daňová přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká. V České republice jednotné správní místo spravuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, kterému se kvartálně podává přiznání k MOSS a platí se daň v Eurech na specifický bankovní účet. Přeposlání platby daně a relevantních částí daňového přiznání do ostatních zemí Evropské unie zajistí Finanční správa ČR, neboli členský stát identifikace.

Změna od 1.1.2019
Změny se týkají podnikatelů, kteří prodávají elektronickou službu nepodnikatelům do států Evropské unie, nemají v jiném členském státě provozovnu a celková hodnota prodejů nepřekročila v aktuálním ani minulém roce 10.000 EUR/rok.

Pokud podnikatel splní všechny tři podmínky, může se rozhodnout, ve které zemi bude místo plnění pro elektronické služby, které poskytuje:

1/ Místo zdanitelného plnění = země zákazníka. V tomto případě bude podnikatel postupovat jako doposud. Faktury vystavuje s DPH daného členského státu, kvartálně podává přiznání k MOSS a odvádí DPH v EUR.

2/ Místo zdanitelného plnění = vlastní země. V tomto případě podléhá prodej pravidlům DPH pro tuzemské plnění a faktury jsou buď bez DPH (u neplátců) nebo s tuzemskou daní (u plátců).

V případě, že budete od 1.1.2019 postupovat podle druhé varianty, je potřeba faktury vystavené od 1.1. vystavovat v souladu s novými pravidly. Pokud totiž vystavíte fakturu v lednu v režimu MOSS, musíte takto pokračovat i po následující dva kalendářní roky, tedy do konce roku 2020.

Z MOSS je možné odhlásit se od 1.4.2019. Odhlášení je potřeba podat elektronicky nejpozději do 15.3.2019. Přiznání za 1. kvartál 2019 podáte nulové. V případě, že si registraci ponecháte, je potřeba podávat každé čtvrtletí nulová přiznání.

Lucie Vraná

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.