Videonávod: Žiadosť o ročné zúčtovanie daní 2018, SK

Žiadosť na vykonanie RZD môžete predložiť zamestnávateľovi do 15.februára ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia nemali príjmy zo: živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť len vtedy ak nemala vlastné príjmy alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 3 803,33€.

Ak ste poberateľom dôchodku (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, zahraničný) k 1.1., máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane v prípade, že Váš ročný dôchodok nepresiahol sumu 3 803,33€. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 3 803,33€ a sumou vyplateného dôchodku.

V prípade uplatnenia III. piliera je možné odpočítať maximálne sumu 180€ zo ZD. Podmienky pre uplatnenie III. piliera:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

V ročnom zúčtovaní je možné si uplatniť 50€ preukázateľne zaplatených úhrad na výdavky spojené s kúpeľnou starostlivosťou. Znížiť základ dane o je možné aj o preukázateľné výdavky za rodinného príslušníka za manželku a ďalších 50€ na každé vyživované dieťa, ktoré sa s Vami spoločne zúčastnili kúpeľnej starostlivosti.

Za rok 2018 je možné uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky do sumy 400€.

V prípade, že chcete darovať 2% je potrebné v časti VII. uviesť krížik.

Lucia Trojáková

Payroll Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.