Zálohy pro sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ od 1.1.2017

Kdo má podnikání jako hlavní činnost, zvýší se mu od 1. 1. 2017 minimální zálohy pro sociální i zdravotní pojištění.

Princip výpočtu pro placení sociálního a zdravotního pojištění se s příchodem nového roku nemění. Sazby zůstávají zachovány. V případě minimálních záloh na zdravotní pojištění činí sazba 13,5 % z poloviny průměrné mzdy a u sociálního pojištění 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy. Průměrná mzda se ovšem pro r. 2017 zvýšila na 28 232,00 Kč. Záloha na dobrovolné nemocenské pojištění zůstává pro OSVČ v roce 2017 stejná jako letos.

Všechny OSVČ na hlavní činnost, které platily v roce 2016 minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění, musí novou měsíční zálohu zaplatit již za leden 2017 ( tj. do 8. února 2017). Pokud zdravotní pojištění není uhrazeno včas a ve správné výši, zdravotní pojišťovna naúčtuje penále. Platit zálohy v uvedené výši budou muset také OSVČ, které zahájí v roce 2017 samostatnou výdělečnou činnost. Doporučujeme Vám změnit si případné nastavené trvalé příkazy k úhradě již v lednu, aby nově zvýšená záloha na zdravotní pojištění byla odvedena v únoru 2017 ve správné výši.
Od 1. 1. 2017 dochází zároveň ke změně čísel účtů pro placení zdravotního pojištění u všech zdravotních pojišťoven z důvodu povinnosti převodu účtů zdravotních pojišťoven do České národní banky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna rozlišuje několik čísel účtů v závislosti na místě sídla fyzické osoby, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má čísla dvě a ostatní zdravotní pojišťovny mají pro OSVČ pouze jedno číslo účtu.

Co se týče nově zvýšené zálohy na sociální pojištění, tak tato nová záloha se odvádí až za měsíc, kdy byl odevzdán přehled za uplynulý rok. V případě, že přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 odevzdáte v únoru 2017, novou měsíční zálohu zaplatíte poprvé až v březnu 2017, konkrétně do termínu 20. 3. 2017.

Jana Škardová

Accounting Consultant Junior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.