Vláda ruší osvobození od DPH u drobného zboží ze třetích zemí

Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost novela, která ruší osvobození od DPH u zásilek s hodnotou menší než 22 EUR. Touto novelou chce vláda narovnat konkurenci mezi dodavateli z EU a ze třetích zemí.

V současnosti platí, že veškeré služby, či zboží od plátců z Evropské unie podléhají DPH. Oproti drobnému zboží ze třetích zemí, převážně z asijských států, které je od DPH osvobozeno.

V posledních letech dovoz menších zásilek ze třetích zemí výrazně narostl. Jedná se přibližně o 150 mil. balíčků, bez DPH. Například loni jich bylo „pouhých“ 25 mil.

Osvobození od DPH bude zrušeno 1. 1. 2021 v celé EU, a to na základě daňových balíčků souvisejících s přeshraničním elektronickým obchodem, který schválila Rada EU v prosinci 2017 a v listopadu 2019.

Další změnou i novinkou v oblasti výběru DPH je rozšíření působnosti zvláštního režimu jednoho správního místa pro výběr DPH. A to i na prodej zboží na dálku, a na poskytování všech přeshraničních služeb konečným příjemcům v rámci zemí EU. Díky tomuto rozšíření plátcům odpadne administrativa spojená s nutností registrace k DPH a plnění povinností v každém členském státě, v němž prodávají zboží nebo poskytují služby.

Nově bude stačit registrovat se na online portálu, prostřednictvím kterého budou obchodníci podávat daňová přiznání a platit DPH za plnění v jiných členských státech EU. Jakmile bude podnik uskutečňovat přeshraniční internetový prodej zboží nebo služeb do hodnoty 10 000 EUR ročně, bude moci uplatňovat pravidla pro DPH používaná ve své domovské zemi.

Bára Adamcová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.