Videonávod: Vyhlásenie nezdaniteľné časti základu dane a bonus

Vyhlásenie je možné v jednom období podpísať len u jedného zamestnávateľa.

Mesačný nárok na nezdaniteľnú časť základu dane 328,12€, ročný nárok 3937,35 €.

Pri uplatnení daňového bonusu na dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa, v prípade skončenia povinnej školskej dochádzky musíte informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa a následne doložiť potvrdenie o štúdiu na škole. Výška priznaného daňového bonusu 22,17€ mesačne v ročnej výške 266,04 € (12 x 22,17). Hraničný príjem pre priznanie daňového bonusu predstavuje čiastka 3120€. Novinkou roku 2019 je schválená novela, kedy bude daňový bonus pre deti do 6 rokov vyplatený dvojnásobne. Na dieťa vo veku do 6 rokov tak zamestnancovi náleží bonus vo výške 44,34€. Prvý krát sa takto vyplatený daňový bonus prejaví v mzde za apríl, nakoľko účinnosť tejto novely začína 1.4.2019

Ak ste poberateľom dôchodku k 1.1. zdaňovacieho obdobia, nemáte nárok na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 nepresiahne sumu 3937,35 €. Oznámte všetky zmeny ovplyvňujúce zdanenie v priebehu roka svojmu zamestnávateľovi.

Lucia Trojáková

Payroll Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.