Domů Video manuál – Žiadosť o ročné zúčtovanie daní 2021

Video manuál – Žiadosť o ročné zúčtovanie daní 2021

03. 01. 2022

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – dôležité pojmy:

 • Žiadosť na vykonanie RZD môžete predložiť zamestnávateľovi do 15.februára, ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia nemali príjmy zo: živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy.
 • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť len vtedy, ak nemala vlastné príjmy alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 4 124,74€. 
 • Ak ste poberateľom dôchodku (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, zahraničný) k 1.1., máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane v prípade, že Váš ročný dôchodok nepresiahol sumu 4 511,43€. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 4 511,43€ a sumou vyplateného dôchodku.
 • V prípade uplatnenia III. piliera je možné odpočítať maximálne sumu 180€ zo ZD. Podmienky pre uplatnenie III. piliera:
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.
 • Za rok 2021 je možné uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky do sumy 400€.
 • V prípade, že chcete darovať 2% je potrebné v časti VII. uviesť krížik

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a uplatnenie daňového bonusu – dôležité pojmy:

 • Vyhlásenie je možné v jednom období podpísať len u jedného zamestnávateľa.
 • V prípade, že ste mali podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa na zdaňovacie obdobie 2021 nie je potrebné vyplniť nové vyhlásenie na rok 2022, ak sa u Vás nezmenili skutočnosti k nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane/bonusu.
 • Mesačný nárok na nezdaniteľnú časť základu dane 381,61€, ročný nárok 4 579,26€.
 • Pri uplatnení daňového bonusu na dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa, v prípade skončenia povinnej školskej dochádzky musíte informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa a následne doložiť potvrdenie o štúdiu na škole. Výška priznaného daňového bonusu na mesačnej báze:
 • 47,14 € na jedno dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 € na jedno dieťa vo veku nad 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 € na jedno dieťa nad 15 rokov

Hraničný príjem pre priznanie daňového bonusu predstavuje čiastka 3 876€/ročne. 

 • Ak ste poberateľom dôchodku k 1.1. zdaňovacieho obdobia, nemáte nárok na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2022 nepresiahne sumu 4 579,26€. 

Oznámte všetky zmeny ovplyvňujúce zdanenie v priebehu roka svojmu zamestnávateľovi.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.