Domů Video manuál – Roční zúčtování dani 2022

Video manuál – Roční zúčtování dani 2022

12. 01. 2023

‍V tomto videu vám představíme kompletní vyplnění formuláře k Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022.

Doklady potřebné k uplatnění slevy na dani a nezdanitelné části základu daně

Pokud jste v roce 2022 postupně pracovali u více zaměstnavatelů, je třeba doložit od každého z nich potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022. 

Níže uvádíme nejčastější daňové odpočty a slevy, které je možné v rámci ročního zúčtování uplatnit, spolu s potřebnými doklady k uplatnění:

Dary

 • Potvrzení příjemce daru o jeho účelu a výši.

Úroky z úvěru

 • Kopii smlouvy o úvěru a každoročně originál potvrzení z banky o zaplacené výši úroků.
 • U výstavby bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změny stavby je třeba doložit kopii stavebního povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví z Katastru nemovitostí.
 • U koupě pozemku, pokud se do 4 let zahájí stavba pro bytové potřeby, se dokládá kopie výpisu z listu vlastnictví.
 • Koupě bytového domu, rodinného domu – zde se opět dokládá výpis z listu vlastnictví.
 • Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu bytu či rodinného domu – zde se dokládá originál potvrzení o členství, nebo že je poplatník společníkem právnické osoby.
 • U údržby a změny stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytu v nájmu nebo v užívání je třeba doložit kopii výpisu z listu vlastnictví anebo nájemní smlouvu, pokud jde o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (např. kopie občanského průkazu), jde-li o byt v užívání.

Penzijní připojištění

 • Kopie smlouvy, každoročně originál potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Životní pojištění

 • Kopie smlouvy, každoročně originál potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Příspěvky odborové organizaci

 • Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích.

Úhrady za zkoušky

 • Originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku.

Sleva na zastavenou exekuci

 • Usnesení o zastavení exekuce.

Sleva na manžela / manželku

 • Oddací list (nárok na slevu vzniká pouze pokud manžel/manželka neměl příjem vyšší než 68000 Kč za celý rok).

Školkovné

 • Potvrzení z předškolního zařízení o vynaložené částce za umístění dítěte.

Veškeré zmíněné doklady týkající se ročního zúčtování je nutné zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. února 2023.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.