Video manuál - Roční zúčtování dani 2022

V tomto videu vám představíme kompletní vyplnění formuláře k Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022.

Doklady potřebné k uplatnění slevy na dani a nezdanitelné části základu daně

Pokud jste v roce 2022 postupně pracovali u více zaměstnavatelů, je třeba doložit od každého z nich potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022. 

Níže uvádíme nejčastější daňové odpočty a slevy, které je možné v rámci ročního zúčtování uplatnit, spolu s potřebnými doklady k uplatnění:

Dary

 • Potvrzení příjemce daru o jeho účelu a výši.

Úroky z úvěru

 • Kopii smlouvy o úvěru a každoročně originál potvrzení z banky o zaplacené výši úroků.
 • U výstavby bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změny stavby je třeba doložit kopii stavebního povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví z Katastru nemovitostí.
 • U koupě pozemku, pokud se do 4 let zahájí stavba pro bytové potřeby, se dokládá kopie výpisu z listu vlastnictví.
 • Koupě bytového domu, rodinného domu – zde se opět dokládá výpis z listu vlastnictví.
 • Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu bytu či rodinného domu – zde se dokládá originál potvrzení o členství, nebo že je poplatník společníkem právnické osoby.
 • U údržby a změny stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytu v nájmu nebo v užívání je třeba doložit kopii výpisu z listu vlastnictví anebo nájemní smlouvu, pokud jde o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (např. kopie občanského průkazu), jde-li o byt v užívání.

Penzijní připojištění

 • Kopie smlouvy, každoročně originál potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Životní pojištění

 • Kopie smlouvy, každoročně originál potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Příspěvky odborové organizaci

 • Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích.

Úhrady za zkoušky

 • Originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku.

Sleva na zastavenou exekuci

 • Usnesení o zastavení exekuce.

Sleva na manžela / manželku

 • Oddací list (nárok na slevu vzniká pouze pokud manžel/manželka neměl příjem vyšší než 68000 Kč za celý rok).

Školkovné

 • Potvrzení z předškolního zařízení o vynaložené částce za umístění dítěte.

Veškeré zmíněné doklady týkající se ročního zúčtování je nutné zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. února 2023.

Team
E-Consulting
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.