Video manuál - Roční zúčtování dani 2022

V tomto videu vám představíme kompletní vyplnění formuláře k Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022.

Doklady potřebné k uplatnění slevy na dani a nezdanitelné části základu daně

Pokud jste v roce 2022 postupně pracovali u více zaměstnavatelů, je třeba doložit od každého z nich potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022. 

Níže uvádíme nejčastější daňové odpočty a slevy, které je možné v rámci ročního zúčtování uplatnit, spolu s potřebnými doklady k uplatnění:

Dary

 • Potvrzení příjemce daru o jeho účelu a výši.

Úroky z úvěru

 • Kopii smlouvy o úvěru a každoročně originál potvrzení z banky o zaplacené výši úroků.
 • U výstavby bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změny stavby je třeba doložit kopii stavebního povolení a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví z Katastru nemovitostí.
 • U koupě pozemku, pokud se do 4 let zahájí stavba pro bytové potřeby, se dokládá kopie výpisu z listu vlastnictví.
 • Koupě bytového domu, rodinného domu – zde se opět dokládá výpis z listu vlastnictví.
 • Splacení členského vkladu nebo vkladu právnické osobě jejím členem nebo společníkem za účelem získání práva nájmu bytu či rodinného domu – zde se dokládá originál potvrzení o členství, nebo že je poplatník společníkem právnické osoby.
 • U údržby a změny stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a bytu v nájmu nebo v užívání je třeba doložit kopii výpisu z listu vlastnictví anebo nájemní smlouvu, pokud jde o byt v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu (např. kopie občanského průkazu), jde-li o byt v užívání.

Penzijní připojištění

 • Kopie smlouvy, každoročně originál potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Životní pojištění

 • Kopie smlouvy, každoročně originál potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Příspěvky odborové organizaci

 • Potvrzení o zaplacených členských příspěvcích.

Úhrady za zkoušky

 • Originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku.

Sleva na zastavenou exekuci

 • Usnesení o zastavení exekuce.

Sleva na manžela / manželku

 • Oddací list (nárok na slevu vzniká pouze pokud manžel/manželka neměl příjem vyšší než 68000 Kč za celý rok).

Školkovné

 • Potvrzení z předškolního zařízení o vynaložené částce za umístění dítěte.

Veškeré zmíněné doklady týkající se ročního zúčtování je nutné zaměstnavateli předložit nejpozději do 15. února 2023.

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.