Domů Stát plánuje šetřit i zvýšit příjmy. Jaké změny nás čekají?

Stát plánuje šetřit i zvýšit příjmy. Jaké změny nás čekají?

09. 06. 2023

Vláda v květnu 2023 představila Ozdravný balíček neboli plán opatření, který by v letech 2024 a 2025 měl státní kase přinést úspory ve výši 78,3 mld. Kč a nové příjmy až 69,2 mld. Kč. Zjistěte, na co se připravit – ale nezapomeňte, že změny jsou zatím ve fázi „nápadu“ a v tuto chvíli ještě nejsou k dispozici ani návrhy zákona. Konkrétní podobu chystaných opatření tedy ukáže čas.

Jak se stát chystá ušetřit?

Snížení státních dotací

 • Snížení je navrženo v celkové výši 54,4 mld. Kč, a to průřezově na většině ministerstev.
 • Současná situace je dle vlády nepřehledná. Dotací je mnoho, jsou administrativně nákladné a jejich efektivita klesá.

Snížení provozních výdajů

 • Má dojít k redukci o 5 % na všech ministerstvech a v centrálních vládních institucích.

Snížení platů ve státní sféře

 • V plánu je snížení objemu platů o 2 %.

Zpomalení tempa růstu platů ústavních činitelů

 • Chystá se snížení základny pro výpočet jejich platů o 6 %.

Ostatní změny státních výdajů

 • Snížení příspěvku na FKSP ze 2 na 1 %.
 • Zrušení 77 územních pracovišť Finanční správy.
 • Zpřísnění podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti.
 • Snížení státní podpory stavebního spoření na max. 1000 Kč/rok.
 • Snížení podílů spolufinancování z fondů EU (zvýšení spoluúčasti příjemců dotace).
 • Zrušení kolkových známek.
 • Elektronizace příkazových bloků.
 • Integrace vymáhání pohledávek, tzn. převzetí justičních pohledávek Celní správou, což by mělo vést ke snížení nákladů a zároveň zvýšení efektivnosti.

A kde chce více vydělat?

Zvýšení daně z příjmů právnických osob (DPPO)

 • Firmy a další právnické osoby na dani nově odvedou 21 % místo současných 19 %.

Omezení daňové uznatelnosti nákupu auta u DPPO

 • U nákladů na nákup osobních automobilů pro podnikatelské účely budou daňově uznatelné pouze první 2 mil. Kč z ceny vozu. Důvodem je časté pořizování luxusních automobilů „na firmu“, které ale nakonec slouží k soukromým účelům.

Revize sazeb DPH

 • Vláda navrhuje místo tří sazeb DPH zavést pouze dvě: základní 21 % a sníženou 12 %.
 • Zároveň by mělo dojít k přesunu vybraného zboží a služeb ze snížené do základní sazby DPH s cílem zjednodušení systému DPH a zároveň zvýšení jeho efektivnosti a transparentnosti.
 • Díky sjednocení sazeb se sníží DPH u řady služeb i zboží (např. potraviny bez nápojů, vybrané léky a farmaceutické výrobky, stavební práce, dětské autosedačky či pohřební služby). Speciální položkou jsou pak knihy, u nichž je navržena sazba 0 %.
 • Naopak služby/zboží bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu budou přeřazeny ze snížené do základní sazby DPH (např. kadeřnické a holičské služby, točené pivo, služby autorů a umělců, sběr, přeprava a skladování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidové práce, palivové dřevo nebo noviny).
 • Ostatní položky v některé ze snížených sazeb zůstanou ve sjednocené 12% sazbě DPH.
 • Ze základní do snížené se přesune pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob.

Zvýšení odvodů OSVČ

 • Plánuje se zvýšení minimálního vyměřovacího základu pojistného na sociální pojištění z 25 % na 40 % v letech 2024–2026 spolu s návrhem, aby pojistné bylo placeno z 55 % základu daně (v současnosti je to 50 %).

Zavedení nemocenské

 • Zaměstnancům se má ze mzdy začít znovu strhávat nemocenské pojištění, a to ve výši 0,6 %.

Snížení či úplné zrušení úlev na dani z příjmu fyzických osob (DPFO)

 • Parametrické snížení slevy na dani na manželku/manžela.
 • Zrušení školkovného (slevy na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení). Podle vyjádření vlády neplní účel daňové výjimky a slevu uplatňují především středně a vysokopříjmové rodiny, zatímco nízkopříjmové rodiny ji často kvůli nízkému základu daně uplatnit nemohou.
 • Zrušení slevy na studenta. Důvodem pro zrušení je nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým v principu postačuje standardní sleva na poplatníka.
 • Zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců. Podle vlády je tato daňová výjimka selektivní, protože ji uplatňují hlavně větší zaměstnavatelé, zatímco administrace u malých firem a živnostníků není efektivní tak, aby benefity naplno využili.
 • Zrušení osvobození nadlimitních stravenek a zároveň úprava stravenkového paušálu, aby jej osoby pracujících na delších pracovních směnách mohly adekvátně čerpat.
 • Snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her na 50 000 Kč.
 • Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům, neboť se jedná o vysoce selektivní výjimku.

Snížení limitu pro 23% daň z příjmu

 • Posun prahu pro 23 % sazbu daně z příjmu fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy. Vyšší sazba daně se tedy bude nově vztahovat na více lidí.

Zvýšení daně z nemovitosti

 • Chystá se zavedení tzv. státního koeficientu ve výši 1, který bude 100% příjmem státu.
 • Momentálně patří daň z nemovitosti do příjmů obcí, ale nový státní koeficient by obecní rozpočty neměl nijak poškodit. Majitelé nemovitostí podle tohoto návrhu zaplatí vyšší daň a peníze vybrané navíc půjdou do státní kasy.
 • Od roku 2025 se uvažuje také o automatické valorizaci této daně podle inflace.

Zvýšení ceny dálniční známky

 • Známka zdraží z aktuálních 1 500 Kč na 2 300 Kč/rok a v plánu je také zavedení valorizačního schématu, kdy se bude cena odvíjet od výše inflace.

Zvýšení daně z tabáku

 • Chystá se pravidelné zvýšení spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 % v roce 2024 a poté o dalších 5 % v každém roce od 2025 až 2027.

Zvýšení daně z hazardních her

 • Vláda plánuje zvýšit druhou sazbu daně z hazardních her z 23 % na 30 %.
 • Spolu s tím se změní rozpočtové určení daní tak, aby výnos z online hazardních her byl 100 % příjmem státu. Výnos z her v kamenných provozovnách (tzv. land-based) se pak stane 65% příjmem obcí a 35 % příjmem státu.

Zvýšení daně z lihu

 • Opatření týkající se daně z lihu zahrnuje zvýšení o 10 % v roce 2024 a poté o dalších 5 % v každém roce od 2025 až 2027.

Ostatní změny státních příjmů

 • Zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění, která bude ve stejném režimu jako prodej majetku.
 • Zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky.
 • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.
 • Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
 • Zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům.
 • Sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 30 000 Kč ročně.
 • Zrušení či snížení výjimek u spotřebních daní z minerálních olejů.
 • Zvýšení poplatků za dobývání nerostů, kdy dosavadní systém stanovení výše úhrady bude zachován, upraví se pouze výše podílu sazby k referenční ceně uhlí o 3 %, u stavebních surovin o 2 % a u silikátových a ostatních surovin o 1 %.
 • Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. Nově se upravuje osvobození z příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let na 40 mil. Kč na poplatníka jako dostatečný limit pro prodej podílu ve start-upech a rodinných firmách. Současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů do 100 000 Kč za zdaňovací období zůstane beze změny.
 • Zastropování úlev z odvodů u dohod o provedení práce (DPP). Nově vzniknou dva limity pro účast na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP. Bude nutné zavést evidenci DPP a příjmů z nich. Výše limitů je navržena takto:

             o  1. limit pro DPP u jednoho zaměstnavatele: 25 % průměrné mzdy.

             o  2. limit při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů: 40 % průměrné mzdy.

O detailech plánovaných změn vás budeme informovat, jakmile bude jejich znění jasnější.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.