Domů Souhrnný přehled novinek v legislativě Slovenské republiky v oblasti daně z příjmu právnických osob od 1.1.2020

Souhrnný přehled novinek v legislativě Slovenské republiky v oblasti daně z příjmu právnických osob od 1.1.2020

23. 12. 2020

Na základě novelizací vybraných daňových zákonů jsou od 1.1.2020 a dále platné vybrané změny daňových oblastí. Tímto si Vám dovolujeme shrnout to nejpodstatnější v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Zákon o dani z příjmů právnických osob

Změny v §2 – oblast definic, kde byly změněny či rozšířeny vybrané definice například u pojmů „daňovník nespolupracujícího státu“ a „vklad“

Změny v §13 – oblast osvobozených příjmů nerezidentů PO ze zdrojů na území SR

Změny v §16 – zpřesnění vymezení příjmů nerezidentů ze zdrojů na území SR – nerezidenti se stálou provozovnou

Změny v §17 odst.19 písm. c,d, f, g – oblast položek zahrnovaných do základu daně po jejich zaplacení

Marketingové studie a studie průzkumu trhu – změny u výnosové strany

Provize za zprostředkování – změny u podmínek – zjednodušení

Poradenské a právní služby – rozšíření o kódy klasifikace produktů 70.1 a 70.22

Smluvní pokuty, poplatky z prodlení apod – NOVÁ úprava od 1.1.2020, vybrané náklady jsou daňově účinné při splnění podmínky zaplacení

Změny v §17 odst. 20 a 21 – oblast smluv o výpůjčkách, kde došlo ke zpřesnění pravidel, za jakých podmínek je zahrnuto technické zhodnocení provedené nájemcem na dané věci do nepeněžních příjmů pronajímatele a jak je tím ovlivněn základ daně.

Změny v §20 – oblast pohledávek, kde došlo ke zpřesnění a doplnění definice nepromlčené pohledávky pro účely zákona o daních z příjmů s návazností na oblast postupování pohledávek a odpisů pohledávek

Změny v §17 odst. 32 – oblast zániku závazku a s ním související úprava základu daně, kde byly doplněny a zpřesněny informace a postupy

Nová úprava v §17i, která se věnuje problematice hybridních nesouladů. Do 31.12.2019 byla tato problematika uváděna v §21 odst.2 písm o)

Změny v §26 – oblast podpory elektromobility, kde byla zavedena nová odpisová skupina pro automobily s hybridním pohonem

Změny v §27 a §28 – oblast zaokrouhlování u daňových odpisů a obecně nově platné postupy pro zaokrouhlování dle §47

Změny v §30 – oblast výzkumu a vývoje, kde dochází dle data podání daňového přiznání k úpravě procentního nároku odpočtu

Změny v §17 odst.3 písm g) – oblast zmařených investic u finančního majetku a postupu účtování v takovém případě

Změny v §15 písm b)  bod 1 – oblast sazby daně z příjmů – pro zdaňovací období nejdříve po 1.1.2020 nově platné sazby 15% a 21% za splnění vybraných podmínek.

o 15% při nepřesáhnutí zdanitelných příjmů ve výši 100 000 eur

o 21% při přesáhnutí zdanitelných příjmů ve výši 100 000 eur

Změny v §14 odst.2 a §41 odst. 4 a další – zpřesnění a doplnění oblasti dodatečných likvidací a zrušení poplatníka bez likvidace

Změny v § 26 odst. 14 – Odpisy budov zařazených do skupiny 6 u poplatníků, kteří jsou obchodní společností nebo družstvem a současně mají více jak 49 zaměstnanců

Změny v §42 se zohledněním nařízení lex corona – zálohy na DPPO

Zálohy na DPPO do lhůty podání daňového přiznání (2.11.2020)

o Platí poplatníci z poslední známé daňové povinnosti – rok 2018, nebo již dle nového daňového přiznání za rok 2019 bylo-li podáno před 2.11.2020.

Zálohy na DPPO po lhůtě podání daňového přiznání do lhůty podání daňového přiznání za 2020

o Účetní jednotky postupují dle výpočtu nově známé daňové povinnosti za rok 2019.

o V případě, že by suma zaplacených záloh v období 1.1.-2.11.2020, které byly vypočtené z daňové povinnosti za rok 2018 byla nižší, než li suma záloh vypočítaná z daňové povinnosti za rok 2019, není účetní jednotka povinna provádět v roce 2020 jejich doplacení.

Změny v §30 se zohledněním nařízení lex corona  – odpočty daňových ztrát

Daňové ztráty vykázané za zdaňovací období 2016 – 2019, respektive hospodářské roky 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 a 2019/2020.

o Jsou odpočítávány nadále dle §30 odst. 1 = daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně rovnoměrně po dobu 4 bezprostředně následujících zdaňovacích období.

o Na základě mimořádného nařízení vlády lex corona, je možné nejpozději v termínu podání daňového přiznání za 2019 uplatnit mimořádný odpočet daňových ztrát až do výše 1 mil. EUR. V takovém případě v následujících obdobích, kdy by bylo možné danou ztrátu původně odečíst, individuálně přepočítat a uvést správnou část, která do daného zdaňovacího období patří.

Daňové ztráty vykázané za zdaňovací období počínaje 1.1.2020

o Poplatník bude moci daňovou ztrátu odpočítat od základu daně po dobu 5 let.

o Již nebude nutné dodržet podmínku rovnoměrného uplatňování – tedy 1/5 v každém roce, ale bude možné uplatnit v jednom zdaňovacím období až hodnotu do výše 50% základu daně.

o Nové pravidlo platí tedy pro ztráty vykázané prvně za období počínající 1.1.2020.

Úprava formuláře DPPO na portálu finanční správy

Na základě výše uvedených změn je nutné provést aktualizace formuláře pro DPPO za 2020 na portálu finanční správy, které bude zahrnovat zejména oblasti nové sazby daně, změny u odpočtů daňových ztrát, změny u zaokrouhlování a všechny další oblasti ve formuláři, které mají na tyto změny návaznost.

Pavla Vejtrubová
Accounting Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.