Snížená sazba DPH od 1. 2. 2019

V Poslanecké sněmovně došlo mimo jiné k projednání přijetí novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty týkající se snížení sazby DPH ve vybraných sektorech. Záměrem této novely byla především kompenzace nákladů pro podnikatele ze zbývajících fází na zavedení EET a jejich motivace k řádnému plnění daňových povinností.

Účinnost této novely však bohužel ještě není přesně dána. Původní předpoklad Ministerstva financí byl stanoven na 1. 7. 2019, jakmile bude spuštěna poslední vlna EET. Nicméně tento předpoklad nebyl naplněn, a tím došlo k prodloužení předpokladu účinnosti nejdříve od 1. 1. 2020.

Největší novinkou novely, ve chvíli, kdy vejde v platnost, je podávání točeného piva ze sudů větších než 10 litrů ze stávající 21% sazby do 10 %. Následně se do 10% sazby také přeřazuje:

 • dodání pitné vody prostřednictvím vodovodu (tzn. na prodej balené vody se nadále vztahuje 15% sazba daně)
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny podle §57 až 59, podání tabákových výrobků a alkoholových nápojů; podávání piva pouze v případě točeného piva ze sudů větších než 10 litrů)
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
 • prodej řezaných květin a dekorativního listoví (pultový prodej, i prodej donáškou)
 • kadeřnické a holičské služby
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech (platí i pro společné prostory bytového domu)
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech (platí i pro společné prostory bytového domu)
 • oprava obuvi a kožených výrobků
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků a
 • opravy jízdních kol.

Nicméně jedna změna přeci nastala. Novela zákona o DPH se dále vztahuje na osobní a vodní hromadnou přepravu. Novela nabyla účinnosti 1. 2. 2019 a do 10% snížené sazby DPH přeřadila tyto položky:

 • pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky a
 • vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.

Zároveň je nutné podotknout, že pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po předem stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech, které jsou stanoveny jízdními řády.

Do budoucna se budeme moci snad také těšit na snížení sazby na dodávky tepla. Záměrem je ochrana spotřebitele, na kterého by mohl mít růst cen tepla negativní dopad. Tato změna by však měla vzejít v platnost nejdříve v roce 2020.

Karolína Zacpalová

Accounting Consultant Assistant

 

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.