Silniční daň 2022 – Prominutí záloh daně silniční

Z důvodu prudkého nárůstu cen pohonných hmot i v souvislosti s mimořádnou událostí – ruskou invazí na území Ukrajiny, vydal ministr financí „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události č.j. MF-8118/2022/3901-2“.

To znamená, že všem poplatníkům daně silniční, automaticky odpadá povinnost hradit zálohy splatné v průběhu roku 2022 (19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022). Poplatníci tedy nemusejí hradit zálohy na daň silniční, a to bez nutnosti činit jakékoliv jednání se správci této daně. Jelikož bylo vydáno toto hromadné prominutí záloh, poplatníci neobdrží žádné rozhodnutí od správce daně. Prominutí záloh se vztahuje na veškerá vozidla.

Toto rozhodnutí ale není prominutí samotné silniční daně. Vláda připravuje změny v zákoně o dani silniční, především zrušení povinnosti platit tuto daň za některé druhy silničních vozidel (osobní automobily a kamiony do 12 tun). Kvůli tomu, že se tato novela nejspíše nestihne zpracovat do termínu první zálohy na silniční daň, prominul ministr financí úhradu výše uvedených čtvrtletních záloh pro rok 2022. Jestliže bude schválená připravovaná novela a silniční daň pro vybrané automobily bude opravdu zrušená, nevznikne jim žádná platební povinnost. U ostatních vozidel s hmotností nad 12 tun by se silniční daň měla hradit až při podání přiznání k dani silniční za celý rok 2022 v roce 2023.

Bára Adamcová
Accounting Consultant Assistant

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.