Domů Roční zúčtování daní (RZD) 2022

Roční zúčtování daní (RZD) 2022

09. 01. 2023

Kdo má nárok na roční zúčtování

Zaměstnanec, který má podepsané „Prohlášení poplatníka na rok 2022“ a požádá zaměstnavatele o zpracování ročního zúčtování do 15. února 2023.

Kdo na roční zúčtování nárok nemá

Zaměstnanec, který:

 • měl příjem na dvě pracovní smlouvy v jednom měsíci,
 • byl zaměstnán a současně vykonával OSVČ,
 • vykonával jen OSVČ,
 • byl zaměstnán a zároveň měl další příjem (příležitostný, z nájmu, z kapitálu, z prodeje nemovitosti, z daru),
 • zrušil životní nebo penzijní připojištění, u kterých v minulosti uplatnil daňové odpočty,
 • si chce podat daňové přiznání.
 • nestihne požádat o roční zúčtování daní nebo odevzdat podklady do 15. února. (Pokud byste nestihli dodat všechna potřebná potvrzení, nemusíte sice povinně podávat daňové přiznání, ale v případě nároku na další daňové slevy a odčitatelné položky se vám to finančně vyplatí.)
 • musí dodanit odpočty za penzijní připojištění, či životní pojištění. (Při předčasnému ukončení životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, je nutné zpětně dodanit odpočty uplatněné za posledních 10 let.)

DAŇOVÉ SLEVY A ODPOČTY PRO ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANÍ ZA ROK 2022

Sleva za umístění dítěte (školkovné) – maximální výše 16.200 Kč

Za tímto účelem potřebujete potvrzení od provozovatele předškolního zařízení o výši uhrazeného školkovného. Na potvrzení musí být:

 • výše uhrazeného školkovného,
 • datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo
 • datum evidence dětských skupinu ministerstva práce a sociálních věcí nebo
 • datum vzniku živnostenského oprávnění.

Sleva na vyživovaného manželku/manžela

V případě, že váš manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka (dále jen manžel) v minulém roce neměli příjmy vyšší než 68 000 Kč, můžete si uplatnit slevu na vyživovaného manžela. Pak musíte předložit:

 • čestné prohlášení, že manžel neměl za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,
 • případný průkaz ZTP/P nebo potvrzení o jeho přiznání, je-li (bude-li) manžel jeho držitelem (sleva se v takovém případě zdvojnásobí).

Do výše jejího/jeho příjmu za minulý rok se zahrnují například:

 • hrubé příjmy od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Výčet není kompletní, jedná se o příjmy, u nichž se podle Finanční správy ČR nejčastěji chybuje.

Podle § 35ba se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek a porodné),
 • dávky pěstounské péče kromě odměny pěstouna (ta se započítává),
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

Sleva na zastavenou exekuci

Nově může zaměstnanec – věřitel uplatnit slevu na zastavenou exekuci. Pokud v rámci Milostivého léta byla po splnění zákonných podmínek zastavena exekuce z důvodu nemožnosti vymožení pohledávky do 1500 Kč, může věřitel uplatnit slevu na dani ve výši 30% hodnoty pohledávky, tedy maximálně 450 Kč za jednu exekuci. Zákonné podmínky jsou následující:

 • vymáhání pohledávky probíhalo alespoň tři roky před 1. 1. 2022,
 • v době zahájení vymáhání pohledávky nebyla její hodnota vyšší než 1500 Kč bez příslušenství,
 • na pohledávku nebylo v průběhu posledních tří let nic vymoženo.

Nárok na slevu zaměstnanec dokládá usnesením o zastavení exekuce.

Bezúplatná plnění (dary) – potvrzení o poskytnutém daru nebo příspěvku na sbírku, či potvrzení o darování krve, jejích složek, kmenových buněk, kostní dřeně či orgánu od zdravotního či transplantačního centra nebo registru dárců kostní dřeně – min. 1000Kč nebo 2 % ze základu daně. Pro uplatnění je nutné doložit:

 • potvrzení o poskytnutém daru,
 • potvrzení o bezúplatném darování krve.

Úroky z úvěru na bydlení – maximální výše odpočtu je 300 000 Kč v případě hypoték sjednaných do roku 2020 včetně. Pokud jste si hypotéku sjednali (respektive koupili nemovitost, kterou financujete hypotékou, či ji začali stavět) od 1. 1. 2021, můžete si od základu daně odečíst maximálně 150 000 Kč za rok. Pro uplatnění je nutné doložit:

 • potvrzení o výši zaplacených úroků (svým klientům jej automaticky zasílají banky a stavební spořitelny),
 • výpis z katastru nemovitostí (při prvním uplatnění odpočtu; získáte ho na katastrálním úřadě nebo prostřednictvím Czech POINTu),
 • kopie smlouvy o hypotéce či úvěru ze stavebního spoření (při prvním uplatnění odpočtu).

Příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři – příspěvky zaplacené na penzijním připojištění lze odečíst pouze pod podmínkou, že smlouva je sjednaná min. na dobu 5 let a nárok na čerpání je vázán na dosažení 60 let věku. Odečíst pak lze veškeré příspěvky ponížené za každý měsíc o 1.000,- Kč, avšak v maximální výši do 24.000,- Kč. Pro uplatnění je nutné doložit:

 • kopii smlouvy při prvním uplatnění odpočtu,
 • potvrzení o zaslaných příspěvcích (penzijní společnost zasílá pravidelně na začátku každého roku).

Příspěvky na soukromé životní pojištění – lze odečíst maximálně 24 tisíc Kč ze základu daně. Pro uplatnění je nutné doložit:

 • kopii smlouvy při prvním uplatnění odpočtu,
 • potvrzení o zaslaných příspěvcích (pojišťovna zasílá pravidelně na začátku každého roku).

Členské příspěvky odborové organizaci – člen odborové organizace může odečíst také členské příspěvky zaplacené v rozhodném zdaňovacím období, a to až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů (s výjimkou příjmů se srážkovou daní), maximálně však do výše 3.000,- Kč. Pro uplatnění je nutné doložit:

 • potvrzení organizace o zaplacených příspěvcích.

Zkoušky ověřující další vzdělávání – úhrady za zkoušky ověřující výsledy dalšího vzdělávání si může poplatník odečíst v max. výši 10.000,- Kč, OZP až 13.000,-Kč a TZP až 15.000,- Kč. Pro uplatnění je nutné doložit:

 • potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, případně potvrzení o uznané invaliditě.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.