Domů Rekreacne preukazy 2019

Rekreacne preukazy 2019

28. 11. 2018

Od januára 2019 sa do Zákonníka práce zavedie nový inštitút – príspevok na rekreácie zamestnancov. Počíta s tým novela zákona o podpore cestovného ruchu Z. z. o podpore cestovného ruchu z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú schválilo plénum Národnej rady SR.

Podmienkou pobytových balíkov je, že musia obsahovať dve prenocovania na území Slovenska,v pobytových balíkoch môžu byť zahrnuté aj stravovacie a iné služby. Je možné ich uhradiť rekreačnými poukazmi alebo z vlastných finančných zdrojov zamestnanca. V prípade, že bude pobytový balík uhradený z finančných zdrojov zamestnanca je potrebné aby zamestnanec predložil do 30 dní od skončenia rekreácie účtovné doklady s označením jeho mena.

Aksa využijú rekreačné poukazy nebude potrebné preukazovať oprávnenosť výdavkov. Pre zamestnávateľa je výhodnejšie poskytnúť príspevok formou elektronického rekreačného poukazu a to z dôvodu, že nie je potrebné dokladovanie účelovosti využitia poukazu.

Príspevok bude vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne však do 275 eur ročne, zvyšných 45 % si dopláca zamestnanec. Napríklad ak zamestnanec vynaloží narekreáciu 500 a viac eur ročne, zamestnávateľ mu prispeje maximálnou sumou 275 eur. Ak zamestnanec vynaloží na dovolenku nižšiu sumu, zamestnávateľ mu na ňu poskytne príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov.

Zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu na žiadosť zamestnanca. Zákonník práce neupravuje v akej forme má byť žiadosť podaná, preto môže ísť nielen o písomnú, ale ústnu formu žiadosti. Z dôvodu preukázateľnosti je však vhodnejšia písomná forma žiadosti. Postup pri podaní/vybavovaní žiadosti o príspevok na rekreáciuje z dôvodu jednoznačnosti vhodné upraviť v internom predpise zamestnávateľa.

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov budú mať povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu – rekreačné poukazy. Zamestnávatelia, ktorí majú menej ako 49 zamestnancov môžu tieto rekreačné poukazy využiť na motiváciu zamestnancov dobrovoľne.

Nárok bude mať zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu bude možné použiť aj na úhradu výdavkov na pobytové či na denné prázdninové tábory pre deti zamestnancov.

Dovolenkové poukazy/pobytové balíky budú mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vydané. Na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začalav jednom roku a pokračuje aj v nasledujúcom, bude považovať za príspevok za rok, v ktorom sa rekreácia začala.

Rekreačné poukazy sa budú vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tiež na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

Michaela Fodorová
Payroll Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.