Protikrizový daňový balíček COVID - 19

Poslanecká sněmovna dne 29. 5. 2020 schválila protikrizový daňový balíček, který má zmírnit nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie, a především pomoci firmám a podnikatelům v této těžké situaci. Nyní návrh zákona projednává Senát.

Protikrizový daňový balíček zahrnuje:

Snížení sazby DPH z 15 % na 10 %

Balíček snižuje sazbu daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb, kulturních akcí a sportovních událostí, dále pak u vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky), vstupného na představení, do saun a dalších podobných zařízení.

Snížení silniční daně o 25 %

Silniční daň klesne u nákladních vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny, a to o 25 %. Nové sazby mají být platné pro zdaňovací období roku 2020, změna se projeví i snížením záloh, které mají být v letošním roce zaplaceny.

Osvobození od daně z nemovitých věcí

Obce nyní mohou obecně závaznou vyhláškou přistoupit k úplnému nebo částečnému osvobození od daně z nemovitostí postižených živelní pohromou (např. vichřice, povodeň). Nově budou mít možnost od daně osvobodit i v případě dalších mimořádných událostí, kterými jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné vykonat i zpětně.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Podnikatelé i firmy budou mít nárok na zpětné uplatnění daňové ztráty u daní z příjmu fyzických a právnických osob (tzv. loss carryback). Nyní si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích období, a to za předpokladu, že opět generují zisk. Nově si vzniklou daňovou ztrátu však budou moci uplatnit i za dvě zdaňovací období, která předcházejí zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Jestliže tedy vykážou daňovou ztrátu za období roku 2020, tak si budou moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období roku 2019 a 2018. Daňovou ztrátu bude možné uplatnit zpětně už za zdaňovací období, končící 30. června 2020.

Zkrácená lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně

V rámci finanční podpory podnikatelům v oblasti zemědělství vláda navrhuje zkrátit lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. V současnosti se přeplatek vrací do 60 dnů od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení. Nově by se měla lhůta zkrátit a přeplatek bude vrácen do 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.

Alena Kobesová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.