Domů Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

27. 04. 2017

O prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení jsme na našem webu informovali již v srpnu 2016

Nedávno zveřejnila finanční správa aktualizovaný Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut, resp. Dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dne 6. března 2017. Zde informuje o shrnutí základních postupů související s podáním žádosti o prominutí pokuty a doplňuje ospravedlnitelné důvody, ke kterým správce daně přihlíží.

Aktualizované informace k promíjení pokut se vztahují pouze k pokutám uloženým ve výši 10 000 Kč30 000 Kč a 50 000 Kč dle § 101h odst. 1 písm. b)-d) zákona o DPH. K pokutám ve výši 1 000,- Kč dle §101j se informace nevztahují a zůstává u nich původní úprava.

Aby mohlo dojít k prominutí pokuty, musí žadatel splňovat některý z ospravedlnitelného důvodu, které Generální finanční ředitelství rozšířilo z 10 bodů na 17. Nově lze pokutu prominout např. z následujících vybraných důvodů:

  • Za období roku 2016 mohou být daňovému subjektu prominuta max. 2 pochybení při nepodání kontrolního hlášení
  • Za období roku 2017 může být daňovému subjektu prominuto max. 1 pochybení při nepodání kontrolního
  • V případě uložení pokuty vzniklé neúčinným podáním kontrolního hlášení lze za období leden až prosinec 2016 prominout pokutu i opakovaně
  • Bod č. 14 – 17 Dodatku č. 1 uvádí specifické důvody pro prominutí uložené pokuty (např. úmrtí plátce, uložení pokuty při nevzniknutí povinnosti podání kontrolního hlášení, pozdní reakce na výzvu od správce daně, ve které plátce potvrzuje správnost podaného kontrolního hlášení atp.)

Dále je nutné, aby daňový subjekt žádající o prominutí pokuty nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo účetní právní předpisy (např. byla nespolehlivým plátcem DPH).

K prominutí pokuty je třeba samozřejmě podat žádost. Ta se podává písemně v listinné nebo elektronické podobě u věcně a místně příslušného správce daně. U žádosti není předepsán žádný formát ani struktura, ve které má být sepsána. Důležité je uvést potřebné údaje, mezi které se řadí:

  • název (příp. jméno a příjmení), DIČ žadatele,
  • určení výše udělené pokuty a uvedení jednacího čísla obdrženého platebního výměru,
  • popis důvodu, proč se žádá o prominutí (viz jednotlivé body ospravedlnitelných důvodů).

Žádost se podává nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se platební výměr stává pravomocným (nejčastěji 30 dnů od jeho doručení). Podání žádosti je spojeno se zaplacením správního poplatku ve výši 1 000 Kč, který je možné uhradit bezhotovostně, hotově nebo kolkovými známkami.

V případě, že žadatel již v minulosti podával správci daně žádost o prominutí pokuty, a ta byla zamítnuta, přestože důvodem byl jeden z nových ospravedlnitelných důvodů, je možné podat opakovanou žádost, která bude přezkoumána již dle aktualizovaného Pokynu.

Anna Sturcová
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.