Program Antivirus A Plus

V našem předchozím článku jsme vám zrekapitulovali aktuálně platná legislativní opatření, jejichž cílem je zmírnit negativní dopad na zaměstnavatele v důsledku vládních opatření spojených s nákazou COVID-19.

V rámci programu Antivirus jsme Vás informovali o nově nastaveném režimu Antivirus Plus, který je možné uplatnit poprvé za měsíc říjen 2020. Jelikož je tento nový režim pro zaměstnavatele poměrně nepřehledný, rozhodli jsme se mu věnovat ještě samostatně v tomto článku.

Režim Antivirus A Plus se vztahuje pouze na ty zaměstnavatele, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (nebo významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, popř. krajské hygienické stanice. Jedná se tedy o ty podniky, které v současné době nemůžou svoji činnost vykonávat, např. prodejny, na které se nevztahují výjimky (oděvy, hračky…), restaurace, které mohou svoji činnost vykonávat pouze velmi omezeně (výdej přes okénko) nebo poskytovatelé celé řady služeb (kosmetika, kadeřnictví).

Pokud má takový zaměstnavatel zaměstnance, kteří nemohou z důvodu uzavření provozu pracovat, náleží jim ze zákona náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. V rámci režimu Antivirus Plus může být však tato náhrada mzdy zaměstnavateli kompenzována v plné výši, a to včetně zákonem stanovených odvodů. Maximální výše kompenzace, kterou může zaměstnavatel na jednoho zaměstnance získat, je 50.000 Kč.

Stejně jako u o ostatních režimů Antivirus i zde platí, že náhradu mzdy lze uplatnit pouze na ty zaměstnance, kteří pro zaměstnavatele pracují na hlavní pracovní poměr a nejsou ve výpovědní lhůtě. Společnost je dále povinna dodržovat ustanovení zákoníku práce a v době žádosti o kompenzaci musí být již mzdy (které jsou předmětem žádosti o dotaci) včetně odvodů vyplacené.

Na příspěvky v rámci režimu Antivirus Plus nebudou však mít nárok ti zaměstnavatelé, kteří obdrželi podpory v rámci programů COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura nebo OP Zaměstnanost ve výši přesahující částku 800.000 EUR. Do tohoto limitu se započítávají také již vyplacené kompenzace v rámci programu Antivirus Plus. Ve chvíli, kdy tedy souhrn všech vyplacených podpor a dotací dosáhne částky 800.000 EUR, ztrácí zaměstnavatel na kompenzaci v rámci programu Antivirus A Plus nárok a nemůže jej již nadále uplatňovat. Společnost však může nadále využívat další režimy programu Antivirus a zažádat o kompenzaci v rámci programu Antivirus A, kdy jí může být vyplaceno 80 % náhrady mzdy včetně odvodů až do výše 39.000 Kč za zaměstnance.

O kompenzace v rámci programu Antivirus A Plus se žádá podáním samostatného vyúčtování, které je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě výčtu jednotlivých zaměstnanců a vyplacených náhrad mezd se zde nově vypisují také již poskytnuté podpory, a to nejen zaměstnavateli, ale také propojeným nebo partnerským podnikům. Na základě předloženého vyúčtování zaměstnavatel obdrží oznámení o výši poskytnuté podpory, která mu bude následně vyplacena.

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.