Domů Program Antivirus A Plus

Program Antivirus A Plus

23. 11. 2020

V našem předchozím článku jsme vám zrekapitulovali aktuálně platná legislativní opatření, jejichž cílem je zmírnit negativní dopad na zaměstnavatele v důsledku vládních opatření spojených s nákazou COVID-19.

V rámci programu Antivirus jsme Vás informovali o nově nastaveném režimu Antivirus Plus, který je možné uplatnit poprvé za měsíc říjen 2020. Jelikož je tento nový režim pro zaměstnavatele poměrně nepřehledný, rozhodli jsme se mu věnovat ještě samostatně v tomto článku.

Režim Antivirus A Plus se vztahuje pouze na ty zaměstnavatele, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (nebo významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, popř. krajské hygienické stanice. Jedná se tedy o ty podniky, které v současné době nemůžou svoji činnost vykonávat, např. prodejny, na které se nevztahují výjimky (oděvy, hračky…), restaurace, které mohou svoji činnost vykonávat pouze velmi omezeně (výdej přes okénko) nebo poskytovatelé celé řady služeb (kosmetika, kadeřnictví).

Pokud má takový zaměstnavatel zaměstnance, kteří nemohou z důvodu uzavření provozu pracovat, náleží jim ze zákona náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. V rámci režimu Antivirus Plus může být však tato náhrada mzdy zaměstnavateli kompenzována v plné výši, a to včetně zákonem stanovených odvodů. Maximální výše kompenzace, kterou může zaměstnavatel na jednoho zaměstnance získat, je 50.000 Kč.

Stejně jako u o ostatních režimů Antivirus i zde platí, že náhradu mzdy lze uplatnit pouze na ty zaměstnance, kteří pro zaměstnavatele pracují na hlavní pracovní poměr a nejsou ve výpovědní lhůtě. Společnost je dále povinna dodržovat ustanovení zákoníku práce a v době žádosti o kompenzaci musí být již mzdy (které jsou předmětem žádosti o dotaci) včetně odvodů vyplacené.

Na příspěvky v rámci režimu Antivirus Plus nebudou však mít nárok ti zaměstnavatelé, kteří obdrželi podpory v rámci programů COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura nebo OP Zaměstnanost ve výši přesahující částku 800.000 EUR. Do tohoto limitu se započítávají také již vyplacené kompenzace v rámci programu Antivirus Plus. Ve chvíli, kdy tedy souhrn všech vyplacených podpor a dotací dosáhne částky 800.000 EUR, ztrácí zaměstnavatel na kompenzaci v rámci programu Antivirus A Plus nárok a nemůže jej již nadále uplatňovat. Společnost však může nadále využívat další režimy programu Antivirus a zažádat o kompenzaci v rámci programu Antivirus A, kdy jí může být vyplaceno 80 % náhrady mzdy včetně odvodů až do výše 39.000 Kč za zaměstnance.

O kompenzace v rámci programu Antivirus A Plus se žádá podáním samostatného vyúčtování, které je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě výčtu jednotlivých zaměstnanců a vyplacených náhrad mezd se zde nově vypisují také již poskytnuté podpory, a to nejen zaměstnavateli, ale také propojeným nebo partnerským podnikům. Na základě předloženého vyúčtování zaměstnavatel obdrží oznámení o výši poskytnuté podpory, která mu bude následně vyplacena.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.