Prodloužení přímé finanční podpory pro OSVČ - COVID-19

Prodloužení přímé finanční podpory pro OSVČ

COVID-19

Přímá finanční podpora pro podnikatele, osoby samostatně výdělečně činné, tedy tzn. „pětadvacítka“ bude dle rozhodnutí vlády trvat minimálně do 8. června 2020.

Původně schválené období do 30.4.2020 se prodlužuje až do 8. června 2020, což je datum, ke kterému by měly být znovu otevřeny všechny provozovny podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit.

Přímá podpora bude tedy i od května poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši Kč 500,- denně. Podle počtu kalendářních dnů se tedy jedná o maximální výši podpory Kč 19 500,- za období od 1.5.-8.6.2020.

Podmínky pro čerpání kompenzačního bonusu zůstávají i nadále stejné. OSVČ musí vyplnit jednoduchou žádost doplněnou čestným prohlášením žadatele.

Důležité je i vědět, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci. Zároveň kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Ministerstvo financí navrhuje i třetí bonusové období a to až do 31. srpna 2020 a to díky možnosti, že možná bude nutné ponechat některé provozovny uzavřené i po datu 8. června 2020. Třetí bonusové období by případně zahrnovalo jen ty dny, kdy budou trvat přijatá krizová opatření, díky kterým nebudou moci podnikatelé plně vykonávat svou ekonomickou činnost. V tuto chvíli je zavedení třetího období v jednání a není zatím finálně schválené.Gabriela Karásková

Accounting Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.