Příspěvek na nájemné od státu pro podnikatele

Mnoho podnikatelů muselo vzhledem k nařízení vlády omezit chod svých provozoven. Z tohoto důvodu se vláda rozhodla podat jim v pomocnou ruku v podobě úhrady poloviny nájemného. Jednalo by se o podporu v období od 1. dubna do 30. června.

Na takovou podporu dosáhnou veškeří podnikatelé, kterým způsobila pandemie Covid-19 problémy s provozovnou. Ať už museli zavřít provozovnu úplně, či pouze změnit její fungování – př. prodeje přes výdejní okénko, nebo přes e-shop. Jestliže museli odvádět nájem, tak na příspěvek získávají nárok.

Podnikatelé ovšem musejí splnit jednu podmínku – domluvit se s pronajímatelem na snížení nájmu o 30 %. V takovém případě klesne cena nájmu na 70 %, pochopitelně pouze pokud bude pronajímatel souhlasit. Z celkové částky stát uhradí polovinu a na nájemce zbude pouhých 20 % z částky prvotní.

Jakmile projde návrh legislativním procesem (očekáváno je to v následujících dnech), postačí poslat elektronickou žádost ministerstvu obchodu a průmyslu. Taková žádost by měla obsahovat smlouvu o nájmu nebytového prostoru včetně dodatku, kde se pronajímatel zavazuje k 30% slevě na nájmu. Prokázat bude potřeba i výše nájmu před pandemií koronaviru.

Toto opatření bude dobrovolné, a bude záviset pouze na pronajímateli, zda 30 % slevu z nájmu povolí. Dle pravidel Evropské komise bude podpora na jednoho podnikatele maximálně do výše 20 mil. Kč.

Již v dubnu vláda schválila odklad nájmu pro podnikatele. Vznikající dluh v období od 12. března do 30. června bude moci podnikatel splatit do konce letošního roku. V tomto případě musí pronajímateli doložit důvody, proč nemůže řádně splácet. Pozor ale na ostatní poplatky spojené s nájmem – například vodné, stočné, či elektřina se hradit musí, nezávisle na odkladu nájemného.

Bára Adamcová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.