Připravované legislativní změny od 1.1.2023 (ČR)

Vláda schválila připravovaný návrh novely zákona Ministerstva financí s cílem usnadnit podnikatelům daňové povinnosti. Účinnost změn se předpokládá od 01.01.2023.

Mezi hlavní změny novely zákona o DPH, zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů spadá zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty z 1 mil na 2 mil. Kč společně s navýšením limitu pro využívání paušální daně.

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Připravená novela zákona o DPH zvyšuje limit ročního obratu pro registraci k DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč.

Nynější limit 1 mil. Kč je v České republice platný již od roku 2004. V devadesátých letech byl limit zprvu 6 mil. Kč, poté 3 mil. Kč a následně došlo ke snížení společně se vstupem do Evropské unie na již zmiňovaný 1 mil. Kč.

Evropská unie toto navýšení podporuje a umožní jej i ostatním členským zemím od roku 2025, dle novelizované směrnici o DPH až na 85.000 EUR (současně platí hranice 35.000 EUR). Žádost ČR o možnosti zvýšení limitu pro plátcovství, ještě před účinností této směrnice již byla schválená EU.

Nově by se povinným plátcem DPH stala fyzická nebo právnická osoba, která překročila limit 2 mil. Kč v období 12 po sobě jdoucích měsíců. Připravovaná novela zavádí také možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu do 2 mil. Kč (platilo by i pro stávající plátce DPH).

Dále by platila stejná pravidla jako doposud, dobrovolnými plátci DPH by se mohli stát i podnikatelé, kteří na zákonný limit 2 mil. Kč nedosahují.

Paušální daň

Společně se zvýšením limitu pro povinnou registraci k DPH se navrhuje i zvýšení hranice pro využití paušálního režimu na 2 mil. Kč.

Měsíční paušální daň již nebude pro všechny podnikatelé ve stejné výši. Novela navrhuje zavedení tří pásem zdanění na základě výše příjmů a druhu podnikání:

  • pásmo: převažující skupina OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč ročně, dále s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a s příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatitelným 60% výdajovým paušálem. (Pravidla pro paušální daň by byla stejná jako doposud – v závislosti na průměrné mzdě, cca 6 500 Kč měsíčně),
  • pásmo: OSVČ s příjmy do 1,5 mil. Kč ročně, které se v závislosti nižšího výdajového paušálu nedostanou do prvního pásma, dále podnikatelé s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatitelným 60% výdajovým paušálem (paušální daň v částce 16 000 Kč měsíčně),
  • pásmo: OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč ročně (paušální daň v částce 26 000 Kč měsíčně).

Kontrolní hlášení

V případě doručování výzvy k podání následného kontrolního hlášení prostřednictvím datové schránky se navrhuje upravit lhůtu ze současných 5 pracovních dnů na délku 17 pracovních dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky.

Úpravy by se měly týkat i pokut souvisejících s kontrolním hlášením. Tato novinka by zasáhla pouze fyzické osoby a společnosti s ručením omezením (s. r. o.) s jediným společníkem. Výše pokut by měla být poloviční, pro ostatní podnikatele se výše pokut nemění.

Mimořádné odpisy

Připravovaný návrh zákona také prodlužuje mimořádné zrychlené odpisy, které byly zavedeny jako podpora pro podnikatele zasažené koronavirovou pandemií pro zdaňovací období 2020-2021. Mimořádné odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině budou zachovány i pro zdaňovací období 2022-2023.

  • Majetek v první odpisové skupině pořízení v letech 2022-2023 bude možné odepsat bez přerušení za 12 měsíců.
  • Majetek v druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022-2023 bude možné odepsat bez
    přerušení za 24 měsíců.

Bára Adamcová
Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.