Domů Přímá podpora pro malá s.r.o. a jejich společníky COVID-19 – AKTUALIZACE 28.5.2020

Přímá podpora pro malá s.r.o. a jejich společníky COVID-19 – AKTUALIZACE 28.5.2020

16. 05. 2020

Aktualizace ze dne 28.5.2020

Finanční správa začne přijímat žádosti o podporu ihned po nabytí účinnosti zákona. To znamená, že nejprve musí prezident podepsat předlohu ve schváleném znění Sněmovnou, což se očekává v následujících pracovních dnech.

Příspěvek bude také osvobozen od daně z příjmů a nebude podléhat exekuci.

Poslanecká sněmovna schválila nově v rámci programu „pětadvacítka“ přímou podporu i pro fyzické osoby, které nemají status OSVČ, ale jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným. Podpora není směřována přímo do s.r.o., ale pro jejich aktivní společníky. Pokud je společník společníkem ve více společnostech, vzniká mu nárok na podporu pouze jednou.

Tento program, stejně jako program pro OSVČ, bude spravován a vyplácen Finanční správou, která by měla začít přijímat žádosti snad již od 1.6.2020.

Výše podpory je stanovena na Kč 500,- na den a to za období od 12.3.-8.6.2020.

Podmínky pro čerpání podpory jsou:

– V s.r.o. jsou nejvýše dva společníci, o podporu mohou požádat oba.

– V s.r.o. může být i více společníků, kteří jsou ale členy jedné rodiny (manžel či manželka, sourozenci,…). V takovém případě mohou požádat o podporu všichni.

– Žadatel/společník nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou).

– Žadatel/společník nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus.

– Žadatel/společník nesmí čerpat kompenzační bonus z titulu OSVČ.

– Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem.

– O podporu může žádat společník, jehož s.r.o. mělo minimální prokazatelný obrat za rok 2019 ve výši Kč 180 000,-, nebo je zde předpoklad, že dosáhne tohoto minimálního obratu v roce 2020 či 2021.

– Společnost s.r.o. dále musí být daňovým rezidentem v ČR, Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru.

– Sám žadatel pak musí být k 12.3.2020 aktivním společníkem dané firmy.

– Počet řadových zaměstnanců v daném s.r.o. nehraje pro získání přímé podpory pro společníka žádnou roli.

– Společník může souběžně čerpat i ošetřovné z titulu zaměstnance daného s.r.o.

Žádost o finanční podporu

Žádost o získání finanční podpory je velmi jednoduchá, jednostránková, víceméně totožná jako žádost o podporu pro OSVČ. Žádost obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na výše uvedený kompenzační bonus. V čestném prohlášení společník stvrzuje, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou. Příkladem takového omezení je nutnost uzavření či omezení provozovny, karanténa či péče o dítě

žadatele nebo jeho zaměstnance, omezení poptávky po výrobcích a službách nebo omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti.

Žádosti je možné posílat e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelnou či vhodit do sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Žádost o podporu musí být zaslána nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, jehož ukončení je v tuto chvíli stanoveno na 8.6.2020.

Pokud chce žadatel zažádat o podporu za celé bonusové období, musí zažádat za každé bonusové období zvlášť (klidně ale i na stejném formuláři) a to za období 12.3.-30.4.2020 (první bonusové období) a 1.5.-8.6.2020 (druhé bonusové období). V maximální výši tedy může dosáhnout až na podporu ve výši Kč 44 500,-.

Gabriela Karásková, Bára Adamcová
Accounting Consultants

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.