Domů Přehled účetních dokladů: náležitosti a rozdíly

Přehled účetních dokladů: náležitosti a rozdíly

29. 06. 2023

Účtenka, faktura, útržek z platebního terminálu… Jak je rozeznat? A jaký je rozdíl mezi fakturou a zálohovou fakturou? Pomůžeme vám se zorientovat v účetních dokladech.

Co je daňový doklad?

Jedná se o dokument, který musí podnikatel vystavit do 15 dnů od prodeje zboží či poskytnutí služby. Dle zákona o DPH č. 235/2004 Sbjde o písemnost, která splňuje podmínky stanovené tímto zákonem. Musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu – níže se dozvíte, které to jsou. Za správnost odpovídá ten, kdo fakturu či účtenku vystavil, a tedy uskutečnil plnění neboli prodal.

Daňové doklady mohou mít jak listinnou, tak elektronickou podobu. Dle zákona se musí archivovat po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Od data vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání je nezbytné zajistit věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost obsahu a čitelnost.

Zjednodušený daňový doklad

Půjdete do obchodu, koupíte 5 rohlíků a po zaplacení dostanete účtenku. Účtence se říká také paragon – a formálně jde o zjednodušený daňový doklad. Ze zákona musí obsahovat:

 1. informace o prodávajícím (název firmy / jméno a příjmení OSVČ, sídlo, DIČ)
 2. evidenční číslo dokladu
 3. předmět plnění (název zboží či služby a množství zboží či rozsah služby)
 4. datum vystavení
 5. datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby
 6. cenu včetně DPH
 7. sazbu DPH

Z pohledu účetnictví nemůže celková částka včetně DPH na zjednodušeném daňovém dokladu přesáhnout 10 000 Kč. Kdyby k tomu došlo, vyžádejte si od dodavatele běžný daňový doklad.

Běžný daňový doklad

Typicky jde o fakturu. Povinné náležitosti jsou stejné jako u účtenky, a navíc obsahuje také:

 1. informace o kupujícím (firma / jméno a příjmení, sídlo, DIČ)
 2. informace související s DPH (cena za jednotku bez DPH, základ, sazba a výše daně a datum uskutečnitelného plnění)
 3. jakoukoliv slevu, která není započítaná v jednotkové ceně
 4. odkaz na zákon o DPH

Jestliže je doklad vystaven na osvobozené plnění, musí obsahovat odkaz na příslušné ustanovení zákona, podle kterého se osvobození uplatňuje.

V případě dokladu v režimu přenesené daňové povinnosti je nutné uvést informaci, že „daň odvede zákazník“.

Pokud je příjemce plnění zmocněn k vystavování dokladů jménem dodavatele, musí doklad obsahovat informaci o tom, že je v režimu „vystaveno zákazníkem“.

Daňový doklad versus útržek z terminálu

Jste na výborné večeři, obsluha je světová, takže necháte dýško. Platíte kartou a číšník vám donese účet, na kterém je uvedena cena za večeři bez dýška. Z platebního terminálu vyjede stvrzenka o platbě, na které je částka včetně spropitného.

Pokud své účetní předáte pouze stvrzenku o platbě, bude se vždy jednat o nedaňový náklad. Daňové náklady vám základ daně snižují, a nedaňové náklady si odečíst nemůžete. Pro podnikatele je vždy lepší, aby většina nákladů byla daňově uznatelná – do svého účetnictví tedy potřebujete faktury a účtenky, nikoli stvrzenky z terminálu.

Jak se používá zálohová faktura a doklad o platbě?

Chcete si nakoupit v Ikee, ale jste bez auta. Vyberete si stolek a objednáte ho. Přijde vám zálohová faktura. Jakmile tuto fakturu zaplatíte, Ikea vám zašle daňový doklad k přijaté platbě a následně společně se stolkem finální daňový doklad – tedy fakturu.

Zálohová faktura (někdy také proforma) časově předbíhá běžnou fakturu. Neúčtuje se o ní a také nemá žádný vliv na daň. Daňové dopady má až její úhrada.

Po zálohové faktuře tak často následuje „mezidoklad“ s názvem Daňový doklad k přijaté platbě. Prodávající ho vystaví v den přijetí peněz a slouží k tomu, aby si kupující mohl nárokovat DPH. Povinný je pouze v případě, kdy prodávající do 15 dnů od úhrady zálohovky nepošle fakturu. Když fakturu vystaví a pošle do 15 dnů od zaplacení zálohy, doklad o přijaté platbě nemusí řešit.

Zálohovka i daňový doklad k přijaté platbě se používají pouze, když k plnění dojde až v budoucnu. Pokud si zboží koupíte na prodejně, dostanete rovnou daňový doklad (fakturu), protože plnění se uskutečnilo přímo v ten den.

Další druhy daňových dokladů

Souhrnný daňový doklad

Plátce DPH může vydat souhrnný daňový doklad tehdy, kdy chce jedné osobě vystavit doklad na několik samostatných zdanitelných plnění.

Souhrnný daňový doklad se vystavuje vždy za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění, nebo kdy byla přijata první platba za uvedená plnění.

Opravný daňový doklad

Dříve označovaný jako dobropis či vrubopis. Vystavuje se v případě, že je třeba upravit či stornovat již vystavenou fakturu.

Opravný daňový doklad musí obsahovat:

 1. stejné informace o dodavateli a odběrateli jako na faktuře
 2. evidenční číslo opravované faktury
 3. evidenční číslo samotného opravného daňového dokladu
 4. důvod opravy
 5. rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
 6. rozdíl mezi opravenou a původní daní
 7. rozdíl mezi opravenou a původní částkou

Splátkový kalendář

Obsahuje náležitosti daňového dokladu a tvoří součást nájemní smlouvy, nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.

Obsahem splátkového kalendáře jsou dílčí plnění, která se většinou pravidelně opakují. Typicky je k nájemní smlouvě připojen rozpis plateb nájmu na konkrétní období. Pronajímatel tak vystaví jeden doklad například na celý rok a nemusí daňové doklady vystavovat každý měsíc.

Platební kalendář

Obsahuje náležitosti daňového dokladu a osoba, pro kterou je plnění uskutečňováno, hradí službu nebo produkt ještě před uskutečněním zdanitelného plnění. Platební kalendáře často používají dodavatelé energií.

V platebním kalendáři musí být rozpis plateb na předem stanovené období. Nemusí na něm být však uvedeno datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, protože to teprve nastane.

Daňový doklad při dovozu

Za daňový doklad při dovozu se považuje:

 1. rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň
 2. jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

Při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje za daňový doklad rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

Daňový doklad při vývozu

Za daňový doklad se považuje doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona o DPH  – tzn., že plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě dodání zboží, nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani, nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně.

Zbavte se starostí s účetními doklady

Chcete mít po ruce tým účetních specialistů, kteří si poradí se zpracováním účetnictví a odpoví vám na veškeré otázky? A co kdybyste nemuseli schovávat každý paragon, ale jednoduše ho vyfotili a přes aplikaci poslali své účetní?

Převeďte své účetnictví do onlinu a rozlučte se s šanony! O účtování, digitalizaci zpracování i elektronickou archivaci dokladů se rádi postaráme za vás.

Pošlete nezávaznou poptávku a probereme, jak vám můžeme pomoci.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.