Pravidla pro odvádění DPH u poukazů účinná od 1.4.2019

V rámci harmonizace daně z přidané hodnoty v členských státech EU vydala Rada EU směrnici 2016/1065, týkající se mezinárodní úpravy vykazování DPH u voucherů. Směrnice byla v České republice implementována v rámci zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony; tento zákon vstoupil v platnost 27.3.2019 a je účinný od 1.4.2019.

Zákon o DPH tedy nově upravuje oblast voucherů/poukazů. Jejich úpravu najdeme v §15, §15a a §15b, které obsahují definici poukazu, rozlišení poukazů na jednoúčelové a víceúčelové, a pravidla pro stanovení okamžiku dodání zboží nebo poskytnutí služby (tedy uskutečnění zdanitelného plnění) pro oba typy poukazů.

Z hlediska definice je poukazem listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatunebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Na poukazu nebo v související dokumentaci musí být uvedeno zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, a dále osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží či poskytnutí této služby.

Poukazy se rozlišují na jednoúčelové a víceúčelové:

Jednoúčelový poukaz, poukaz, u kterého je v okamžiku jeho vydání známo:

  • Sazba daně v případě zdanitelného plnění, nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně.
  • Místo plnění.
  • Příkladem může být např. poukaz na zakoupení zboží v konkrétním obchodě, ve kterém se prodává pouze zboží s jednou sazbou DPH, poukaz na pobyt v konkrétním hotelu, apod.

Víceúčelový poukaz, poukaz jiný než jednoúčelový poukaz:

  • Jedná se o poukaz, u kterého předem není známo, na co bude použit.
  • Příkladem může být např. poukaz na zakoupení zboží nebo služby v různých obchodech v obchodním centru.

Poukaz je vydán okamžikem, kdy je převeden na prvního nabyvatele. Nová pravidla vykazování DPH u poukazů se nevztahují na slevové kupony.

Dodání zboží nebo poskytnutí služby - jednoúčelový poukaz

Za dodání zboží nebo poskytnutí služby se u jednoúčelového poukazu považuje převod tohoto poukazu uskutečněný osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod proveden. DPH tedy bude odvedeno v okamžiku převodu poukazu.
Skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu není předmětem daně z přidané hodnoty, pokud je poskytovatel zboží či služby stejná osoba, která poukaz vydala.
U poukazů, které pokrývají pouze část úplaty za dané zboží či službu, se odvede DPH i při skutečném předání zboží či poskytnutí služby a to v částce, kterou zákazník doplácí.

Dodání zboží nebo poskytnutí služby - víceúčelový poukaz

U víceúčelového poukazu se jeho převod nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Naopak předmětem daně bude skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby držiteli poukazu.

Ing. Kateřina Augustová

Accounting Consultant Assistant

Daniel Pristach
CEO E-Consulting Czech
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.