Domů Pravidla pro odvádění DPH u poukazů účinná od 1.4.2019

Pravidla pro odvádění DPH u poukazů účinná od 1.4.2019

29. 04. 2019

V rámci harmonizace daně z přidané hodnoty v členských státech EU vydala Rada EU směrnici 2016/1065, týkající se mezinárodní úpravy vykazování DPH u voucherů. Směrnice byla v České republice implementována v rámci zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony; tento zákon vstoupil v platnost 27.3.2019 a je účinný od 1.4.2019.

Zákon o DPH tedy nově upravuje oblast voucherů/poukazů. Jejich úpravu najdeme v §15, §15a a §15b, které obsahují definici poukazu, rozlišení poukazů na jednoúčelové a víceúčelové, a pravidla pro stanovení okamžiku dodání zboží nebo poskytnutí služby (tedy uskutečnění zdanitelného plnění) pro oba typy poukazů.

Z hlediska definice je poukazem listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatunebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Na poukazu nebo v související dokumentaci musí být uvedeno zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, a dále osoba, která má uskutečnit dodání tohoto zboží či poskytnutí této služby.

Poukazy se rozlišují na jednoúčelové a víceúčelové:

Jednoúčelový poukaz, poukaz, u kterého je v okamžiku jeho vydání známo:

  • Sazba daně v případě zdanitelného plnění, nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně.
  • Místo plnění.
  • Příkladem může být např. poukaz na zakoupení zboží v konkrétním obchodě, ve kterém se prodává pouze zboží s jednou sazbou DPH, poukaz na pobyt v konkrétním hotelu, apod.

Víceúčelový poukaz, poukaz jiný než jednoúčelový poukaz:

  • Jedná se o poukaz, u kterého předem není známo, na co bude použit.
  • Příkladem může být např. poukaz na zakoupení zboží nebo služby v různých obchodech v obchodním centru.

Poukaz je vydán okamžikem, kdy je převeden na prvního nabyvatele. Nová pravidla vykazování DPH u poukazů se nevztahují na slevové kupony.

Dodání zboží nebo poskytnutí služby – jednoúčelový poukaz

Za dodání zboží nebo poskytnutí služby se u jednoúčelového poukazu považuje převod tohoto poukazu uskutečněný osobou povinnou k dani, jejímž jménem je převod proveden. DPH tedy bude odvedeno v okamžiku převodu poukazu.
Skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby na základě jednoúčelového poukazu není předmětem daně z přidané hodnoty, pokud je poskytovatel zboží či služby stejná osoba, která poukaz vydala.
U poukazů, které pokrývají pouze část úplaty za dané zboží či službu, se odvede DPH i při skutečném předání zboží či poskytnutí služby a to v částce, kterou zákazník doplácí.

Dodání zboží nebo poskytnutí služby – víceúčelový poukaz

U víceúčelového poukazu se jeho převod nepovažuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Naopak předmětem daně bude skutečné předání zboží nebo poskytnutí služby držiteli poukazu.

Ing. Kateřina Augustová
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.