Požadavky na účetní závěrku a zveřejňování

Na základě novely zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016. se účetní jednotky dělí do čtyř kategorií. Každá z těchto kategorií má stanovenou jinou skladbu povinných výkazů v účetní závěrce a povinnost jejich zveřejňování.

Pro lepší orientaci jsme dané požadavky strukturovali do níže uvedené tabulky:

1) Ostatní ÚJ = ostatní účetní jednotky, např. u podnikatelských subjektů družstva a fyzické osoby.

2) Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost auditu, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis – viz § 21a odst. 9 ZÚ.

3) Velká účetní jednotka činná v těžebním průmyslu, která vykonávala jakoukoli činnost související s průzkumem, vyhledáváním, objevováním, rozvojem a těžbou ložisek nerostů, ropy, zásob zemního plynu či jiných látek v souladu s příslušným nařízením EU a velká účetní jednotka, včetně subjektu veřejného zájmu, s výjimkou vybrané účetní jednotky, činná v odvětví těžby dřeva v původních lesích, která vyvíjí činnosti uvedené v příslušném nařízení Evropské unie.

Jana Škardová

Accountant Consultant Junior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.