Domů Povinnost zveřejnění účetní závěrky a sankce za porušení

Povinnost zveřejnění účetní závěrky a sankce za porušení

31. 10. 2023

Zveřejnění účetní závěrky je povinné – a za nesplnění hrozí podnikatelům sankce. Koho se tato povinnost týká, jak závěrku zveřejnit a co vás čeká, když to neuděláte? Čtěte dál a vše se dozvíte.

Kdo musí zveřejňovat účetní závěrku?

‍Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin mají podle Zákona o účetnictví (ZoÚ) všechny účetní jednotky zapsané ve veřejném rejstříku v rozsahu podle kategorie, do které spadají.  

Kategorie účetní jednotky (ÚJ) podle velikosti se stanovují na základě těchto kritérií:

Typ ÚJAktiva (netto hodnota)Roční čistý obratPrůměrný počet zaměstnanců
Mikrodo 9 mil. Kčdo 18 mil. Kčdo 10
Maládo 100 mil. Kčdo 200 mil. Kčdo 50
Střednído 500 mil. Kčdo 1 mld. Kčdo 250
Velkápřekročení dvou kritérií střední ÚJ

ÚJ se přesouvá do jiné kategorie, pokud ve dvou po sobě jdoucích účetních závěrkách překročí, nebo naopak nenaplní alespoň dvě uvedené hraniční hodnoty. Když k tomu dojde, změní svou kategorii od počátku následujícího účetního období – a změní se i rozsah dokumentů ke zveřejnění.

Příklad: Společnost patřila v roce 2021 mezi malé ÚJ, ale v letech 2022 a 2023 překročila dvě hraniční hodnoty pro střední ÚJ. Od roku 2024 se tedy stává střední ÚJ a za tento rok bude muset zveřejňovat účetní závěrku v rozsahu pro střední ÚJ.

Rozsah účetní závěrky: které dokumenty zveřejnit?

Do účetní závěrky spadá několik dokumentů, ale ne každá účetní jednotka zveřejňuje a zpracovává všechny:

 • rozvaha,
 • výkaz zisků a ztrát (VZZ),  
 • příloha k účetní závěrce,
 • výkaz o peněžních tocích (tzv. cash flow),
 • výkaz o změnách vlastního kapitálu (VK).

Rozsah zveřejňovaných dokumentů se odvíjí od velikosti účetní jednotky a roli hraje i povinný audit. Povinně auditované ÚJ musí navíc připravovat a zveřejňovat i výroční zprávu.

ÚJ se může stát auditovanou bez ohledu na velikost. Při posuzování povinnosti auditu totiž pracujeme s jiným časovým úsekem a jinými limity než při kategorizaci podle velikosti. Kritéria pro povinný audit jsou stejná, ale jejich hraniční hodnoty se liší – jsou stanoveny takto:

 • aktiva netto: 40 mil. Kč;
 • roční obrat: 80 mil. Kč;
 • průměrný počet zaměstnanců: 50 lidí.

Při vyhodnocení povinnosti auditu záleží i na druhu společnosti. Pokud akciová společnost překročí alespoň jednu z uvedených hodnot k rozvahovému dni, za nějž se účetní závěrka má ověřit, a k rozvahovému dni účetního období bezprostředně předcházejícího, má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. U ostatních typů společností musí dojít k překročení dvou hodnot.

Z těchto informací vyplývá, že:

 • Střední a velké ÚJ mají povinný audit vždy a mikro naopak nikdy.
 • Malá ÚJ může zůstat malá a neauditovaná, pokud nepřekročí výše uvedené limity pro audit – ale když je překročí, bude se na ni povinný audit vztahovat.

Účetní jednotky tedy zveřejňují dokumenty v tomto rozsahu:

Typ ÚJRozvahaVýkaz zisku a ztrátyPříloha k ÚZPřehled o cashflowPřehled o změnách VKVýroční zpráva
Mikro××××
Malá (bez auditu)××××
Malá (s auditem)
Střední
Velká

Kdy a jak zveřejnit účetní závěrku?

Termín zveřejnění účetní závěrky záleží na tom, zda se vás týká povinný audit, nebo ne:

 • ÚJ bez povinného auditu zveřejňují účetní závěrku do konce následujícího období po rozvahovém dni. Pokud tedy poslední rozvahový den nastal 31. 12., termín zveřejnění je do 31. 12. následujícího roku.
 • ÚJ s povinným auditem zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu do 30 dnů po ověření auditorem, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky. V praxi to znamená, že pokud ÚJ využívá účetní období kalendářního roku a sestavuje účetní závěrku k 31. 12., musí ji zveřejnit nejpozději do 31. 12. následujícího roku.

Samotné zveřejnění provedete jednoduše tak, že účetní závěrku zašlete na rejstříkový soud přes datovou schránku. Od roku 2021 přibyla možnost zveřejnění prostřednictvím správce daně, kdy závěrku odešlete finančnímu úřadu jako přílohu k přiznání k dani z příjmu. Musíte však přiložit všechny podklady v takovém rozsahu, který je pro vás povinný – FÚ za vás obsah nezkontroluje.

Jaké sankce hrozí, když nesplníte svou povinnost?

Když účetní závěrku nezveřejníte, jde podle ZoÚ o přestupek, za který vám může finanční úřad dle § 37a odst. 4 písm. b) uložit pokutu až do výše 3 % hodnoty čistých aktiv.  

Splnění povinnosti zveřejnění však kontrolují i rejstříkové soudy na základě Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR). Doručí vám výzvu k předložení chybějících účetních závěrek a vy máte 1 měsíc na to, abyste je zveřejnili do Sbírky listin. V případě nesplnění a nereagování na výzvu vám může soud uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Navíc má podle § 105a ZVR rejstříkový soud možnost přistoupit k výmazu obchodní korporace z veřejného rejstříku za předpokladu, že:

 • nezveřejnila nejméně dvě po sobě jdoucí účetní závěrky ve Sbírce listin,
 • a nepřevzala výzvu k doplnění od rejstříkového soudu.

V takovém případě rejstříkový soud zahájí řízení o jejím zrušení, které zveřejní ve veřejném rejstříku. O zrušení obchodní korporace pak může rozhodnout nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne zápisu o zahájení zrušení do veřejného rejstříku.

Nebuďte na účetnictví sami

Věnujte se naplno svému podnikání a účetní administrativu nechejte na odbornících. Obraťte se na nás – rádi vám pomůžeme se zveřejněním účetní závěrky, postaráme se o vedení účetnictví, mzdy, personalistiku, reporting nebo digitalizaci dokladů.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.